Beroepsonderwijs

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).

Werken in hoogcomplexe zorg: een beloning in plaats van verplicht nummer!

In het eerste advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen wordt een model van de toekomstige Nederlandse gezondheidszorg met vier zorggebieden geïntroduceerd: voorzorg, gemeenschapszorg, (Laag) complexe zorg en hoogcomplexe zorg. Natuurlijk valt over zo’n indeling van alles te zeggen, maar daar gaat mijn punt niet over.  Dat gaat over het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren.

​Het einde van de afzonderlijke kwalificatiedossiers?

Op 17 november was ik bij de presentatie van het 2e advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen: “Anders kijken, anders leren, anders doen; grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk”.  Ik sta stil bij de vraag die bij mij naar boven kwam: wat betekent het voor de beroepsopleidingen in zorg en welzijn als de grens tussen de beroepen in het veld vervaagt en de rol van technologie steeds groter wordt?

Wijkgericht leren en werken (2016)

Het Albeda College en het Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie investeren in samenwerking met bedrijven en instellingen om zo een sterkere verbinding tussen praktijk en beroepsonderwijs te realiseren. In de stad Rotterdam ontstaan binnen de branches gezondheidszorg, welzijn & onderwijs, handel en commercie, techniek en technologie verschillende vormen van wijkgericht leren en werken. Ook in crossovers tussen de verschillende branches.

Ontwikkelen van een praktijkroute voor verpleegkundigen binnen Laurens Zorg (2016-2017)

In opdracht van het Albeda College ondersteun ik hen bij het ontwikkelen van een praktijkroute voor verplgeekundigen binnen Laurens Zorg. Het gaat hierbij om het meedenken over een stappenplan voor de opzet van de praktijkroute, bij het uitwerken van de visie "praktijkgericht leren", het uitdenken van het concept en de vormgeving van "praktijkgericht leren", relationeel ontwerpen met medewerkers van Laurens en opleiders van Albeda als het gaat om verwerken van de kwaliteitsthema's in het curriculum en meedenken over het vormgeven van het curriculum. 

Tweedaagse MBO Raad, bedrijfstakgroep Zorg, Welzijn en Sport (2016)

Op 22 en 23 november 2016 organiseerde deze bedrijfstakgroep haar jaarlijkse tweedaagse voor bestuurders, sectordirecteuren, opleidingsmanagers. Mijn rol was om mede invulling te geven aan een groot palet van workshops en masterclassen die betrekking hebben op het thema "Aansluiting beroepsonderwijs - arbeidsmarkt en de consequenties voor het curriculum". Een thema dat mij aan het hart ligt :). 

Over het eten van mieren en leren in de context 
 
Ik was druk bezig met het voorbereiden van een kickoff voor 2 bijeenkomsten met docentenontwikkelteams voor een ROC over de vraag: hoe kun je beroepsonderwijs ontwikkelen echt startend vanuit vraagstukken en kenmerkende praktijksituaties uit het werk? Altijd weer lastig, hoe maak je het verhalend zonder voorschrijvend te zijn?

70-20-10


De laatste tijd krijg ik veel vragen van opleiders uit de zorgsector over het toepassen van het 70-20-10 model (Charles Jennings) in hun organisatie. Voor wie het niet kent, 70-20-10 drukt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uit:
 • 70% = leren door (samen) te werken
 • 20% = leren via coaching, reflectie en feedback, (online) netwerken
 • 10% = leren via formele trainingen en cursussen
 

​Laat het schuren!


Er is een belangrijke ontwikkeling gaande: vanuit het Zorgpact ontstaan samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en (zorg)organisaties. Mooie initiatieven, maar hoe zorgen we ervoor dat daarmee de aansluiting tussen beroepsonderwijs en werkveld verbetert? Dat de samenwerking leidt tot een gezamenlijk ontwerp van een onderwijsmodel waarin een student de beroepscompetenties leert die passen bij het beroep in deze tijd.

Elke 1ejaars student aan het ROC een passende opleiding (2011)

Het Horizon College heeft te maken, zoals zoveel ROC’s, met een grote toeloop van studenten voor de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg en met een vermindering van studenten voor de opleiding medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4). Lastig, want er zijn bijna geen stageplekken en banen voor MBO-opgeleide jeugdzorgwerkers (zie ook mijn publicatie hierover) en er zijn juist wel stageplaatsen en banen voor afgestudeerde medewerkers maatschappelijke zorg.

Pagina's

Abonneren op RSS - Beroepsonderwijs

Weblog