Elke 1ejaars student aan het ROC een passende opleiding (2011)

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
Het Horizon College heeft te maken, zoals zoveel ROC’s, met een grote toeloop van studenten voor de opleiding Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg en met een vermindering van studenten voor de opleiding medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3 en 4). Lastig, want er zijn bijna geen stageplekken en banen voor MBO-opgeleide jeugdzorgwerkers (zie ook mijn publicatie hierover) en er zijn juist wel stageplaatsen en banen voor afgestudeerde medewerkers maatschappelijke zorg. Maar hoe motiveer je jongeren om te kiezen voor iets anders dan de jeugdzorg? Ik kreeg de opdracht om in korte tijd:
 • het eerste jaar niveau 4 zo in te richten dat de studenten gaan kennismaken met alle voorkomende doelgroepen binnen maatschappelijke zorg en welzijn en pas aan het einde van het jaar een keuze voor een opleidingsrichting te maken
 • een cultuur te ontwerpen waarin alleen een zeer gemotiveerde groep van 15 studenten het kan verdienen om in het 2e jaar door te stromen naar de opleiding jeugdzorg (verdienmodel)
 • uit te blijven gaan van het onderwijsmateriaal dat het ROC gebruikt.
 
Ik heb een gemotiveerde ontwikkelgroep van docenten geworven die creatief kunnen denken en ontwikkelen. Met hen heb ik in een aantal sessies een ontwerp gemaakt voor het 1e jaar dat zij verder hebben geconcretiseerd. In het eerste jaar is nu aandacht voor beroeps- en werkhouding, studenten worden hierop beoordeeld door docenten. Elke 10 weken staat een doelgroep centraal en krijgen studenten de opdracht om een project op te zetten en uit te voeren voor deze doelgroep. De periode wordt afgesloten met een presentatie van de opdracht, reflectie daarop door de student en beoordeling door de docent. Aan het einde van het schooljaar volgt een assessment waarna de student geholpen wordt met de definitieve keuze voor een opleiding op niveau 4
Trefwoorden: 

Weblog