Wijkgericht leren en werken (2016)

Het Albeda College en het Albeda College/Zadkine Techniek & Technologie investeren in samenwerking met bedrijven en instellingen om zo een sterkere verbinding tussen praktijk en beroepsonderwijs te realiseren. In de stad Rotterdam ontstaan binnen de branches gezondheidszorg, welzijn & onderwijs, handel en commercie, techniek en technologie verschillende vormen van wijkgericht leren en werken. Ook in crossovers tussen de verschillende branches.
Vertegenwoordigers vanuit de branches, het startcollege en het wijkleerbedrijf vormen het projectteam, aangevuurd door een projectleider wijkgericht leren en werken. Om de actoren in de verschillende projecten en activiteiten aan elkaar te verbinden, van elkaar te laten leren en zo het concept praktijkgericht leren en werken (in de wijk) verder te brengen organiseerde het projectteam in 2016 een aantal netwerkbijeenkomsten. Ik heb drie netwerkbijeenkomsten begeleid. Ik heb dit met veel plezier gedaan en ik omarm het principe van wijkgericht leren en werken.

Weblog