Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. In mijn weblogs schrijf ik over de voortgang binnen de projecten, wat vraagstukken zijn en wat ik geleerd heb.

Coördinator leren en ontwikkelen (De Zellingen 2020-)
Vanaf mei 2020 werk ik voor 20 uur per week in loondienst bij De Zellingen. Als coördinator geef ik leiding aan het team van 5 professionals. Samen ontwikkelen we het leerbeleid en geven we het leren op de werkplek vorm. Ondersteund door een online platform en diverse job aids die we ontwikkelen samen met de teams. En in nauwe samenwerking met het primair proces.


Ondersteunen bij het vormgeven van het leren en opleiden op de werkplek (Vijverhof)
Op verzoek van de Vijverhof ondersteun ik de organisatie in het vormgeven van het leren en opleiden op de werkplek. Twee zaken krijgen de meeste aandacht:
  • De aanschaf en inrichting van een digitaal leerplatform met LMS-functie, met daarin een uitgebreid aanbod aan online modules voor met name de medewerkers uit de zorg;
  • De basis op orde brengen voor wat betreft de bevoegd- en bekwaamheden van medewerkers als het gaat om voorbehouden- en risicovolle handelingen. Waarbij het in elk geval gaat om bekwaam maken van de interne toetsers, het in kaart brengen welke medewerkers voor welke handelingen bevoegd en bekwaam moeten zijn en de registratie daarvan.
  • Het leren in teams aandacht geven.
Ik zal hiervoor nauw samenwerken met de medewerkers om wie het gaat en hen betrekken in het uitdenken van wat er nodig en mogelijk is. 


Mede-ontwikkelen van een onderwijsleerbedrijf (Lyvore en MBO Amersfoort)

Op verzoek van MBO Amersfoort en Lyvore ondersteun ik hen bij het opzetten van een nieuw onderwijsleerbedrijf binnen 1 locatie van Lyvore. Met dit onderwijsleerbedrijf willen beide organisaties een vernieuwingsslag slaan: niet alleen studenten heel praktijkgericht opleiden voor het diploma VIG/MZ maar meteen ook de teamleden meenemen in het leren. Daarvoor halen we op de locatie kritsiche werksituaties op die we gaan clusteren op thema's die voor de hele locatie van belang zijn. Denk aan vrijheid versus veiligheid. In de opleiding krijgen de studenten opdrachten mee die in en met het team aangepakt moeten worden. Daarnaast bieden we wekelijkse koffiemomenten aan voor alle medewerkers op de locatie, onder de titel: Heel Santvoorde Leert. In deze koffiemomenten bieden we samen met de teamcoaches leeractiviteiten aan voor zowel de zittende medewerkers als de studenten die passen bij het thema dat die periode aan de orde is.


Werken aan kwaliteit van het leerklimaat en de leerlingbegeleiding (Proteion)
Proteion wil de komende jaren fors inzetten op de verbetering van het leerklimaat en de leerlingbegeleiding. We gaan samen met werkbegeleiders, praktijkopleiders en teamleiders een passende structuur van begeleiden en beoordelen ontwerpen, een ‘normering’ (wanneer doen de werkbegeleiders het goed) en een (blended) professionaliseringstraject voor de werkbegeleiders. Werken aan een goed leerklimaat is hier een belangrijk onderdeel van. Onderdeel van de aanpak is dat we gaan experimenteren in broedplaatsen met vormen van begeleiding om daarvan te leren en zo uiteindelijk te komen tot een gewenste structuur.

Opstarten en ondersteunen leernetwerken "vernieuwing arbeidsmarktzaken" (VGN)
De VGN wil haar leden ondersteunen in het zoeken naar nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen in de gehandicaptenzorg: "Tijd voor betrokkenheid bij afspraken over het werk". Samen met Sibrenne Wagenaar ondersteun ik de VGN bij het opstarten van leernetwerken die verder gaan dan alleen presenteren van goede voorbeelden. Bouwstenen die wij als uitgangspunt geformuleerd hebben zijn: 
* verbinden op inhoud, gedeelde vragen en passie voor 'werk in beweging'
* leren om vanuit dialoog en nieuwsgierigheid elkaar te bevragen en niet alleen te zenden
* werken vanuit vraagstukken: waar wil je op verder? Waar puzzel je op? Wat wil je graag weten van anderen?
* deelnemers in de 'lead': samen voorbereiden, wij denken mee over de inhoud en faciliteren werkvormen
* doorwerking naar de praktijk: wat uit deze sessie neem je mee, probeer je uit en waar ga je mee experimenteren?
 
Koploperstraject Knowmadisch werken
Hoe maken we beter gebruik van elkaar's expertise en talenten? Hoe houden we zicht op ideëen die om ons heen ontstaan en hoe pas je die toe in je eigen werk? Hoe ontwikkel je nieuwe kennis en hoe zorg je ervoor dat niet ieder individu het wiel gaat uitvinden? Voor het werken aan dit soort vraagstukken heb ik samen met Joitske Hulsebosch, Sibrenne Wagenaar, Mariel Rondeel en Maarten Thissen een koploperstraject Knowmadisch werken ontworpen. Een nieuwe manier van leren, kennisdelen, (net)werken en organiseren waarin ook technologie een belangrijke rol speelt. We doorlopen dit traject met 5 organisaties in 2020 en geven het samen vorm. Hier meer informatie over dit initiatief.


Naast deze vaste opdrachten word ik regelmatig gevraagd om interactieve workshops te verzorgen die gaan over het verweven van beroepspraktijk en onderwijs en over het faciliteren van leren op de werkplek.

Op 4 november 2019 verzorgde ik op het congres "leren is altijd" een dialoogsessie en een werksessie over leren in teams met behulp van de canmeds

Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers, zit ik in de redactie van Onderwijs&Gezondheidszorg en in het bestuur van de FCE.