Beroepsontwikkeling

Online ontwikkeltool voor sociaal werkers (2018)

In opdracht van 'Sociaal werk versterkt' ontwikkel ik, samen met Sibrenne Wagenaa en Deanne Radema, een online ontwikkeltool voor sociaal werkers. De inzet is: blijvend ontwikkelen in je werk. Leren zien wij als een middel om je werk goed te kunnen doen en je te ontwikkelen in je vak. Dat wat we ontwikkelen heeft dan ook een praktische insteek waar professionals in hun eigen praktijk iets mee kunnen.  We hebben daarom bij 35 sociaal werkers vraagstukken uit hun werk opgehaald. Deze hebben we geclusterd en leggen we naast onze vertaling van de '5 moments of need'.

Werken in hoogcomplexe zorg: een beloning in plaats van verplicht nummer!

In het eerste advies van de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen wordt een model van de toekomstige Nederlandse gezondheidszorg met vier zorggebieden geïntroduceerd: voorzorg, gemeenschapszorg, (Laag) complexe zorg en hoogcomplexe zorg. Natuurlijk valt over zo’n indeling van alles te zeggen, maar daar gaat mijn punt niet over.  Dat gaat over het opleiden van beginnende beroepsbeoefenaren.

Over het eten van mieren en leren in de context 
 
Ik was druk bezig met het voorbereiden van een kickoff voor 2 bijeenkomsten met docentenontwikkelteams voor een ROC over de vraag: hoe kun je beroepsonderwijs ontwikkelen echt startend vanuit vraagstukken en kenmerkende praktijksituaties uit het werk? Altijd weer lastig, hoe maak je het verhalend zonder voorschrijvend te zijn?

70-20-10


De laatste tijd krijg ik veel vragen van opleiders uit de zorgsector over het toepassen van het 70-20-10 model (Charles Jennings) in hun organisatie. Voor wie het niet kent, 70-20-10 drukt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uit:
  • 70% = leren door (samen) te werken
  • 20% = leren via coaching, reflectie en feedback, (online) netwerken
  • 10% = leren via formele trainingen en cursussen
 

Projectleider ontwikkelen hbo-competentieprofiel jeugdhulp en jeugdbescherming (2016)

In opdracht van de Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) ben ik projectleider van het traject ontwikkelen hbo-competentieprofiel jeugdhulp en jeugdbescherming.

Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. De inhoud van deze pagina pas ik regelmatig aan, waardoor de ontwikkeling van de projecten te zien is. Ook in mijn weblogs schrijf ik vaak over wat ik leer van en tijdens mijn opdrachten.

Projectleider Leren en opleiden bij De Zellingen
Als projectleider Leren en opleiden adviseer en experimenteer ik binnen De Zellingen hoe:
  • leren en opleiden een (vernieuwende) rol kan spelen in de omslag die De Zellingen aan het maken is;

Nieuwe curricula, nieuwe kansen?!


Herkent u dat? De stagiaires komen met praktijkopdrachten naar hun stage onder vermelding van: “deze opdrachten moet ik voor school doen en hier laten aftekenen’.  Opdrachten die zij vaak naast hun werk op het stageadres uitvoeren en die vaak geen deel uitmaken van hun dagelijkse werkproces. Of een stagiaire die aangeeft bepaalde theorie echt niet gehad te hebben en dan blijkt dat dit al een jaar geleden aan de orde is geweest.

Vraagsturing vanuit professionaliteit (2003-2005-2006)

Met de managers van Visio, Huis te Echten verzorgde ik werkbijeenkomsten voor alle medewerkers rond het thema vraagsturing. In deze werkbijeenkomsten stond het samen opsporen en bespreken van dilemma’s uit de dagelijkse praktijk en die voortkomen uit vraaggestuurde zorg centraal. Met als doel een cultuur neerzetten waarin het normaal is om je dilemma’s te bespreken met de klant en met elkaar.

BKK werkconferentie Verder met het vak (2012)

Voor opdrachtgever BKK organiseer ik de werkconferentie "Verder met het vak".  Om de deelnemers vast in de stemming te brengen hebben we een aantal sneak previews laten maken. Dit waren interviews met een aantal spraakmakende mensen uit de wetenschap en kinderopvang met een duidelijke visie op professionalisering van de pedagogisch medewerker.

Pagina's

Abonneren op RSS - Beroepsontwikkeling