Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. De inhoud van deze pagina pas ik regelmatig aan, waardoor de ontwikkeling van de projecten te zien is. Ook in mijn weblogs schrijf ik vaak over wat ik leer van en tijdens mijn opdrachten.

Projectleider Leren en opleiden bij De Zellingen
Als projectleider Leren en opleiden adviseer en experimenteer ik binnen De Zellingen hoe:
  • leren en opleiden een (vernieuwende) rol kan spelen in de omslag die De Zellingen aan het maken is;
  • het opleiden van studenten en zittende medewerkers intern anders georganiseerd kan worden, ook in samenwerking met beroepsonderwijs in de regio;
  • het leren op de werkplek vorm te geven;
  • wat de rol van leidinggevenden en management kan zijn als het gaat om faciliteren van leren;
  • hoe zij online leren kunnen integreren in het leren en opleiden binnen De Zellingen.

Inwerken van (nieuwe) medewerkers bij de afdeling klantenservice van Reade, middels het delen, #taggen en slim zoeken van kennis
Samen met Sibrenne Wagenaar ondersteun ik de afdeling klantenservice om een (online) vorm te vinden die hen helpt kennis te delen en te borgen binnen hun dagelijks werk. Het gaat om het werken aan vraagstukken als:
  • Slechts een klein aantal van de huidige medewerkers beschikt over de benodigde kennis. Hoe zorgen we ervoor dat de andere medewerkers ook snel over de juiste kennis beschikken?
  • De ervaren medewerkers beschikken zelfs over ‘te veel’ kennis, want klantenservice gaat meer gefocust werken dan voorheen het geval was. De reikwijdte van vragen die zij oppakt is kleiner geworden. Wat hoort wel en niet bij het nieuwe werkpakket? 
  • Het nieuwe werkpakket en de nieuwe focus vragen om het opbouwen van (nieuw) vertrouwen tussen klantenservice en de andere afdelingen binnen Reade. 
  • Medewerkers dienen te beschikken over een bepaalde mate van ‘basale’ kennis, waarmee ze veel terugkerende vragen vlot kunnen beantwoorden. Daarnaast zijn er meer specialistische en unieke vragen. Wat zijn goede zoekstrategieën om zo snel toegang te krijgen tot de noodzakelijke informatie of personen? 

Ondersteuner bij de inrichting van de Laurens Academie
Ik ondersteun de opleiders binnen de Laurens Academie bij het doorontwikkelen van een visie op leren die uitgaat van "leren met impact" en een werkwijze die daarmee congruent is. Het vormgeven van leren op de werkplek, het ontwikkelen van sociaal leren en werken volgens de waarderende benadering maken hier een belangrijk deel van uit.


Ontwikkelen van een praktijkroute voor verpleegkundigen binnen Laurens Zorg
In opdracht van het Albeda College ondersteun ik hen bij het ontwikkelen van een praktijkroute voor verplgeekundigen binnen Laurens Zorg. Het gaat hierbij om het meedenken over een stappenplan voor de opzet van de praktijkroute, bij het uitwerken van de visie "praktijkgericht leren", het uitdenken van het concept en de vormgeving van "praktijkgericht leren", relationeel ontwerpen met medewerkers van Laurens en opleiders van Albeda als het gaat om verwerken van de kwaliteitsthema's in het curriculum en meedenken over het vormgeven van het curriculum. 


Naast deze vaste opdrachten word ik regelmatig gevraagd om interactieve workshops te verzorgen die gaan over het verweven van beroepspraktijk en onderwijs en over het faciliteren van leren op de werkplek.
Op 19 april 2018 lever ik een bijdrage aan de kick off van MBO Utrecht: toekomstbestendig zorgonderwijs.
Op 14 december 2017 verzorgde ik een keynote "de clientondersteuner van de toekomst" in opdracht van uitgeverij Malmberg voor docenten, teamleiders, managers van een ROC dat besloten heeft te werken met materiaal dat de gecombineerde opleiding voor VIG/MZ ondersteunt.
Op 19 juni 2017 verzorgde ik voor ZorgLeren netwerk VVT een presentatie over wat het adviesrapport Anders kijken, anders leren, anders doen betekent voor het leren en werken in de VVT en hoe je de uitgangspunten kunt vertalen naar het dagelijks werken en leren binnen de VVT.
Op 14 maart 2017 verzorgde ik een interactieve inleiding voor studenten VP/VZ over "De verandering in de zorg, en wat betekent dat voor de (toekomstige) beroepsbeoefenaar?" in een minisymposium van ROCMN/Gezondheidszorgcollege Amersfoort
Op 26 januari 2017 verzorgde ik een workshop over ontwerpen vanuit kenmerkende praktijksituaties voor de domeindag zorg en welzijn van ROC Friese Poort

Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers en denk ik met een aantal collega's na over hoe we het concept van 'DoenDenkenDelen', kunnen doorontwikkelen als belangrijk middel om kennis en ervaringen te delen.