Nu

Op deze pagina is te lezen waar ik op dit moment mee bezig ben. De inhoud van deze pagina pas ik regelmatig aan, waardoor de ontwikkeling van de projecten te zien is. Ook in mijn weblogs schrijf ik vaak over wat ik leer van en tijdens mijn opdrachten.

Onderzoeker naar de effecten van het project CanMEDS-rollen binnen de praktijk van de ouderenzorg: aansluiting mbo - hbo in het functiehuis
Op verzoek van UtrechtZorg en Lyvore onderzoek ik, samen met Karin Derksen, of de door hen gemaakte vertaling van de CanMEDS rollen naar het Lyvore functiehuis helpt om:
  • In de teams beter samen te werken ten gunste van de cliënt en diens mantelzorgers. (taakverdeling, inzet functies in de teams, verantwoordelijkheden en positionering)
  • Ontwikkelings- en talentgericht te werken.
  • Multidisciplinair werken in teams goed vorm te geven
We ontwerpen een praktijkgericht actie-onderzoek waarin onderzoek en het realiseren van een gewenste verandering hand in hand gaan.
Het onderzoek moet leiden tot een overdraagbaar advies met ondersteunende producten aan Lyvore en aan de bij Utrecht Zorg aangesloten zorgorganisaties, over: het inrichten en opbouwen van - en samenwerken in - teams vanuit de CanMEDS rollen met als focus de vragen van de cliënt en zijn eventuele mantelzorgers.
In de nieuwsbrieven vanuit het Zorgpact Midden Nederland meer over de voortgang.

Projectleider Leren en opleiden bij De Zellingen
Als projectleider Leren en opleiden verken ik voor De Zellingen hoe:
  • leren en opleiden een (vernieuwende) rol kan spelen in de omslag die De Zellingen aan het maken is;
  • het opleiden van studenten en zittende medewerkers intern anders georganiseerd kan worden, ook in samenwerking met beroepsonderwijs in de regio;
  • het leren op de werkplek vorm te geven;
  • wat de rol van leidinggevenden en management kan zijn als het gaat om faciliteren van leren;
  • hoe zij online leren kunnen integreren in het leren en opleiden binnen De Zellingen.

Ondersteuner bij de inrichting van de Laurens Academie
Ik ondersteun de opleiders binnen de Laurens Academie bij het doorontwikkelen van een visie op leren die uitgaat van "leren met impact" en een werkwijze die daarmee congruent is. Het vormgeven van leren op de werkplek, het ontwikkelen van sociaal leren en werken volgens de waarderende benadering maken hier een belangrijk deel van uit.


Strategisch opleidingsbeleid voor Rijndam Revalidatie
Voor Rijndam Revalidatie werk ik aan een strategisch opleidingsbeleidsplan dat gebaseerd is op inzichten uit wetenschappelijk onderzoek rond impact van leren, leren op de werkplek, online leren en leren in netwerken. Het plan bevat ook praktische tips en handouts voor medewerkers en leidinggevenden om met de inichten aan de slag te gaan.
Daarnaast werk ik samen met Sibrenne Wagenaar aan twee online modules over infectiepreventie en werken we aan een blended inwerktraject voor medewerkers van de therapeutische peutergroepen.

Ontwikkelen van een praktijkroute voor verpleegkundigen binnen Laurens Zorg
In opdracht van het Albeda College ondersteun ik hen bij het ontwikkelen van een praktijkroute voor verplgeekundigen binnen Laurens Zorg. Het gaat hierbij om het meedenken over een stappenplan voor de opzet van de praktijkroute, bij het uitwerken van de visie "praktijkgericht leren", het uitdenken van het concept en de vormgeving van "praktijkgericht leren", relationeel ontwerpen met medewerkers van Laurens en opleiders van Albeda als het gaat om verwerken van de kwaliteitsthema's in het curriculum en meedenken over het vormgeven van het curriculum. 

Ondersteuner bij curriculumvernieuwing ROC Friese Poort
Ik ondersteun ROC FRiese Poort bij het omzetten van de  herziene MBO kwalificatiedossiers zorg en welzijn naar een eigentijds en innovatief curriculum. Uitgangspunt voor dit curriculum zijn:
* een ruggengraat per opleidingsniveau en domein die al vooruitloopt op de visie op zorg en welzijn in 2030;
* 21e eeuwse vaardigheden;
* leren vanuit ‘ervaringen’ en een 'ruggengraat' die voor alle opleidingen gelijk is. Dit laatste anticipeert al op het 2e advies vanuit de Commissie Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen. De verwerking van de 'ervaringen' gebeurt zoveel mogelijk op basis van het hybride kwadrant


Naast deze vaste opdrachten word ik regelmatig gevraagd om interactieve workshops te verzorgen die gaan over het verweven van beroepspraktijk en onderwijs en over het faciliteren van leren op de werkplek.
Op 14 december 2017 verzorg ik een keynote "de clientondersteuner van de toekomst" in opdracht van uitgeverij Malmberg voor docenten, teamleiders, managers van een ROC dat besloten heeft te werken met materiaal dat de gecombineerde opleiding voor VIG/MZ ondersteunt.
Op 19 juni 2017 verzorgde ik voor ZorgLeren netwerk VVT een presentatie over wat het adviesrapport Anders kijken, anders leren, anders doen betekent voor het leren en werken in de VVT en hoe je de uitgangspunten kunt vertalen naar het dagelijks werken en leren binnen de VVT.
Op 14 maart 2017 verzorgde ik een interactieve inleiding voor studenten VP/VZ over "De verandering in de zorg, en wat betekent dat voor de (toekomstige) beroepsbeoefenaar?" in een minisymposium van ROCMN/Gezondheidszorgcollege Amersfoort
Op 26 januari 2017 verzorgde ik een workshop over ontwerpen vanuit kenmerkende praktijksituaties voor de domeindag zorg en welzijn van ROC Friese Poort

Verder ben ik actief op het LinkedIn platform van de Losmakers en denk ik met een aantal collega's na over hoe we het concept van 'DoenDenkenDelen', kunnen doorontwikkelen als belangrijk middel om kennis en ervaringen te delen.