Werkendleren

Leren en opleiden, gericht op de toekomst (2014-2015)

Met het regionale samenwerkingsverband in Rijnmond (kindercentra en ROC Albeda en Zadkine) heb ik een experiment ontworpen waarin we in twee proeftuinen experimenteren met het opleiden in een satelliet. Dat betekent dat een vijftal grote en kleinere organisaties zich aan elkaar en 1 klas studenten pedagogisch werker verbinden voor de gehele opleidingsperiode van die klas. De klas wordt driejaar begeleid door twee mentoren, 1 vanuit het ROC en 1 praktijkopleider vanuit een organisatie voor kinderopvang.

Team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen (2004)

In opdracht van het Sectorfonds Welzijn, project 'kwaliteit versterken personeelsbeleid' schreef ik de handleiding: Team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen: gestructureerd werken aan leren. In deze handleiding beschrijf ik het proces om tot een TOP en POP te komen. Ik besluit met uitgewerkte voorbeelden van een TOP en POP.

De handleiding maakt deel uit van de koffer 'Geef kleur aan personeelsontwikkeling'.

De handleiding is te downloaden als pdf-bestand.

Naar een eenduidige, kwalitatief sterke werkwijze van zorgcoördinatoren (2008 - 2009)

Voor Visio heb ik samen met Deanne Radema (KM56)  een centraal aangestuurd leertraject ontwikkeld  voor de zorgcoördinatoren en hun leidinggevenden binnen Visio.  Het traject moest leiden tot:

Ondersteunen projectleider "Leerbedrijf in de zorg" (2012-2013)

Een ROC ontwikkelt met een grote zorgorganisatie een "leerbedrijf in de zorg". Een leerbedrijf waarin opleiden, leren en praktijkervaring opdoen geïntegreerd zijn in de dagelijkse werkprocessen. Noem het een hybride leeromgeving. En waarin "leermeesters" en "werkmeesters" samenwerken om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden, te instrueren en helpen te reflecteren.

Teamleertraject praktijkopleiders Attent (2012-2013)

Ik ondersteun de 5 praktijkopleiders van Attent bij een aantal vragen die zij willen uitwerken in een team-leertraject:
  • Hoe kunnen wij ons werkoverleg effectief en efficiënt gebruiken zodat we na afloop de agenda gevolgd hebben en benodigde besluiten nemen en vastleggen.

Ontwikkelen Leerhuis binnen Marente (2012-2015)

Voor Marente, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Holland, ontwikkel ik samen met de opleidingsadviseur een leerhuis. Dit leerhuis geeft uitvoering aan:
* leerlijnen die gericht zijn op het werken in basisteams rond een bepaalde doelgroep: clienten  met dementie, jonge clienten met dementie, clienten die komen voor revalidatie, clienten met een psychogeriatrische zorgvraag. De leerlijn is aanvullend op de beroepsdiploma's die medewerkers al behaald hebben en is verdiepend voor het werken met een doelgroep.

Samen werken samen leren in kinderopvang, jeugdzorg, welzijn (2013-2015)

FCB geeft in opdracht van sociale partners een vervolg aan het eerder uitgevoerde project leercultuur. In Samen werken samen leren krijgen 10 organisaties uit Jeugdzorg, 30 uit de Kinderopvang en 20 uit Welzijn de mogelijkheid om al (samen)werkend en lerend te werken aan een urgent vraagstuk. 

Masterclass nieuwe WERKvormen (2014)

Op 22 mei 2014 verzorgde ik op verzoek van ZWplus een masterclass "nieuwe Werkvormen" voor opleiders uit organisaties voor ouderenzorg, VVT en gehandicaptenzorg.
In deze masterclass hebben we verkend hoe je werken en leren kunt integreren, welke principes ten grondslag liggen aan (team)leren op de werkplek en heb ik veel voorbeelden uit mijn eigen opdrachten laten zien. Vervolgens zijn de deelnemers zelf aan de slag gegaan met een eigen vraagstuk: hoe zou ik dit al werkend en lerend kunnen aanpakken?!

Leerwerktraject Support (2014-2016)

Esdégé-Reigersdaal heeft mij gevraagd om mee te denken en mee te werken aan een organisatiebreed leertraject waarin we werken en leren vanuit de supportgedachte meer integreren in alle clusters. Dit traject moet leiden tot een erkend MBO-beroepsdiploma voor nu nog ongediplomeerde medewerkers.  Het leertraject is gebaseerd op de supportvisie. Deze supportvisie vertalen we naar een ruggengraat die de basis is voor het leertraject.

Het einde van de praktijkopleider?

In een aantal organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg werk ik mee aan de opzet van een andere manier van leren en opleiden. Gebaseerd op leerprincipes als:

Pagina's

Abonneren op RSS - Werkendleren