Ontwikkelen Leerhuis binnen Marente (2012-2015)

Voor Marente, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Holland, ontwikkel ik samen met de opleidingsadviseur een leerhuis. Dit leerhuis geeft uitvoering aan:
* leerlijnen die gericht zijn op het werken in basisteams rond een bepaalde doelgroep: clienten  met dementie, jonge clienten met dementie, clienten die komen voor revalidatie, clienten met een psychogeriatrische zorgvraag. De leerlijn is aanvullend op de beroepsdiploma's die medewerkers al behaald hebben en is verdiepend voor het werken met een doelgroep.
De leerlijn bestaat uit Masterclassen, leeractiviteiten met een algemeen karakter (Marente breed), leeractiviteiten gericht op een doelgroep en mogelijkheden voor praktijkonderzoek.
Alle leeractiviteiten zijn opgebouwd rond een aantal vaste thema's: de maaltijd, rust en onrust, zichtbare versus onzichtbare zorg, werken en waarderen, palliatieve en terminale zorg, kleinschaligheid.
 
* opleidingslijnen die gericht zijn op het behalen van een vereist beroepsdiploma. EVC zal hier een belangrijk onderdeel van uitmaken, evenals mogelijk aanvullende maatwerktrajecten die het ROC moet gaan ontwikkelen.
 
Integratie van leren en werken is een belangrijk uitgangspunt. Zowel de leerlijn als de opleidingslijn worden zoveel mogelijk teamgericht ontwikkeld op basis van de vragen die daar spelen.
 
In de opzet en uitvoering van het leerhuis worden nadrukkelijk de praktijkopleiders, ervaren medewerkers, werkbegeleiders en lijnfunctionarissen betrokken .

Weblog