Werkbegeleider

Professionaliseren van werkbegeleiders, ieder voor zich?


 

De afgelopen 2 jaar word ik veel gevraagd door zorgorganisaties om mee te denken over hoe zij hun leerlingen en stagiaires beter kunnen binden, opleiden en begeleiden. Ik zie hen als organisatie worstelen met de ambitie om een goede opleider te zijn terwijl zij last hebben van personeelstekorten. Medewerkers besteden hun tijd liever aan de zorg dan aan het begeleiden van leerlingen en stagiaires.

Werkbegeleider als cultuurdrager in de organisatie (2009-2011)

Voor de SizaDorpGroep (Arnhem) begeleid ik de afdeling opleidingen om te komen tot werkbegeleiders als belangrijke cultuurdragers en opleiders binnen de organisatie. Ik begeleid de opleiders bij het formuleren van kwaliteitscriteria voor werkbegeleiders, het vertalen van de kernwaarden van de organisatie in termen van zichtbaar gedrag, het opleiden van de werkbegeleiders en het communiceren over de resultaten en consequenties binnen de organisatie.

Het einde van de praktijkopleider?

In een aantal organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg werk ik mee aan de opzet van een andere manier van leren en opleiden. Gebaseerd op leerprincipes als:

Werkbegeleider, het overleven voorbij

In gesprek met een BPV-begeleider van een ROC over de instapcriteria voor werkbegeleiders uit mijn vorige blog reageerde hij als volgt: “wat vreemd. Wij leren de studenten in de opleiding al hoe zij studenten moeten begeleiden. Elke afgestudeerde medewerker moet dat kunnen doen, en HBO-ers al helemaal”.  Hij vroeg zich af wat het nut van deze instapcriteria zijn.

De rol van de werkbegeleider

Binnen het project ZoWijs werk ik samen met Siza aan het "kwaliteitsplan leren en opleiden in de praktijk". Onderdeel van dit plan is de focus op de rol van de werkbegeleider. Bij het opleiden van toekomstige medewerkers vervult zij een belangrijke voorbeeldfunctie en is zij degene die de studenten helpt om de theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Zij moet open staan voor nieuwe impulsen vanuit de studenten en deze helpen vertalen naar de paktijk van alledag. Niks nieuws onder de zon en toch wel.....
Abonneren op RSS - Werkbegeleider

Weblog