De rol van de werkbegeleider

Binnen het project ZoWijs werk ik samen met Siza aan het "kwaliteitsplan leren en opleiden in de praktijk". Onderdeel van dit plan is de focus op de rol van de werkbegeleider. Bij het opleiden van toekomstige medewerkers vervult zij een belangrijke voorbeeldfunctie en is zij degene die de studenten helpt om de theorie en praktijk met elkaar te verbinden. Zij moet open staan voor nieuwe impulsen vanuit de studenten en deze helpen vertalen naar de paktijk van alledag. Niks nieuws onder de zon en toch wel..... Lang is het zo geweest dat elke medewerker in aanmerking kwam voor het vervullen van deze, zo belanrijke, rol. 

In samenwerking met teamleiders en werkbegeleiders zijn we nu gekomen tot instapcriteria werkbegeleider competentiegericht opleiden. De gedachte hier achter is dat alleen begeleiders die uitblinken in hun werk in aanmerking komen voor de rol van wekbegeleider. Wat niet wil zeggen dat degenen die geen werkbegleider zijn geen uitblinker zijn :).

Elke werkbegeleider-in-spe neemt deze instapcriteria door met haar teamleider. Als zij samen tot de conclusie komen dat de instapcriteria aanwezig zijn, dan volgt een verder traject van leren en werken dat eindigt met certificering. Zo hoopt Siza een impuls te geven aan de kwaliteit van het leren en opleiden in de praktijk. Vanaf januari gaan de teamleiders werken met de instapcriteria. Ik volg dit proces en zal mijn bevindingen hier weergeven.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog