Leercultuur

Hoe herken je een excellent team?

Dit weblog schreef ik voor de FCB-website Samen werken, samen leren

BenBelle Kinderopvang werkt hard aan haar ambitie om een goed pedagogisch klimaat neer te zetten dat door professionele pedagogisch medewerkers wordt gedragen en vormgegeven. In gesprekken met het managementteam (MT) valt steeds vaker het woord: "excellente teams". We besluiten deze titel verder te verkennen.

Hoe leuk vergaderen kan worden

Vandaag heb ik mijn laatste traject vanuit het FCB project Leercultuur afgerond. De organisatie voor kinderopvang had de volgende leervraag: hoe kunnen we al onze vergaderingen en overleggen zo inrichten dat ze efficiënt en lerend zijn? Ter voorbereiding had het MT een document geschreven waarin zij de bestaande 14 overlegvormen beschreven met doel, frequentie, voorzitterschap en de vaste agendapunten. 
Deze inventarisatie had hen al geholpen om als MT te bespreken waar er wellicht overlap zat tussen bepaalde overleggen en hoe dat beter af te stemmen.
 

De werkplek is de beste leerplek: (leer)opbrengsten FCB project leercultuur

Het project leercultuur dat ik als projectleider voor FCB uitvoer binnen de branches welzijn, Maatschappelijke dienstverlening en kinderopvang is inmiddels zover dat er een aantal belangrijke (leer)opbrengsten te delen zijn. In beide branches bedienen 6 HRD adviseurs 16 organisaties. In deze weblog geef ik een samenvatting van de opbrengsten.
 
Leercultuur, waar gaat het eigenlijk over?
Eigenlijk gaat het bij leercultuur steeds over de integratie van leren en werken. Dat kun je zo groot en zo klein maken als je wilt. Kern is in onze aanpak:

  Werken vanuit 70:20:10

  Charles Jennings brengt in zijn weblog een mooi raamwerk aan voor effectief leren. Hij gaat uit van een aantal uitgangspunten die hij ook onderbouwt:
  • Mensen leren meer buiten trainingen en lessen
  • De context waarin het leren plaatsvindt is van vitaal belang. Oefenen in een training is toch echt anders dan meteen oefenen tijdens het werk.
  • Ervaringen opdoen is cruciaal voor leren en presteren.
  • Leren van het “hoe doe ik het” is belangrijker dan leren “over de vaardigheid”.

  Zo komt hij uit op zijn raamwerk. Effectief leren is gebaseerd op:

  Stimuleren van informeel leren

  Ik begin deze blog met een aantal cijfers uit diverse onderzoeken:                                                                        
  • minimaal 80% van wat we leren, leren we op informele wijze, dat zijn ongeplande en ongestructureerde leeractiviteiten (Cross 2007, Ruijters 2007).
  • werknemers besteden gemiddeld per jaar 540 uur aan werkzaamheden waarvan zij leren en 37 uur aan cursussen. In percentages: 6% formeel en 94% informeel leren (Borghans, Goldteyn & De Grip (2007)

  Leercultuur ontwikkelen? Ga het experiment aan!!

  Deze  weblog heb ik geschreven voor de website van FCB, over het project LeercultuurIn alle drie de organisaties die ik ondersteun vanuit het FCB project Leercultuur valt altijd wel de term “lerende organisatie”. Elke organisatie wil graag een lerende organisatie worden. Als we daarover doorpraten hebben managers en teamleden er allemaal mooie begrippen bij: leercultuur ontwikkelen, aandacht voor coaching en reflectie, leren op het werk, leren van elkaar, opleidingsbeleid ontwikkelen. En meteen ziet niemand door de bomen het bos nog, hoe komen we ooit zover? Waar te beginnen?

  Nieuwe boodschappen in een oude tas

  In de projecten leercultuur en leertraject strategisch opleidingsbeleid zie ik de laatste tijd een rode draad terug. De managers die ik spreek willen eigenlijk allemaal een training voor alle medewerkers die erop gericht is dat de medewerkers gaan werken volgens de opgestelde visie, het kwaliteitsplan, het pedagogisch beleid etc. Trainingen worden gezien als oplossing voor het feit dat medewerkers het gewenste gedrag maar niet gaan vertonen.

  Pagina's

  Abonneren op RSS - Leercultuur

  Weblog