Hoe herken je een excellent team?

Dit weblog schreef ik voor de FCB-website Samen werken, samen leren

BenBelle Kinderopvang werkt hard aan haar ambitie om een goed pedagogisch klimaat neer te zetten dat door professionele pedagogisch medewerkers wordt gedragen en vormgegeven. In gesprekken met het managementteam (MT) valt steeds vaker het woord: "excellente teams". We besluiten deze titel verder te verkennen.

Om te komen tot excellente teams is het allereerst nodig dat iedereen in de organisatie weet wat daar onder verstaan wordt. Te beginnen bij het MT (directeur, locatiemanagers en pedagoge). Zij vervullen een voorbeeldfunctie en zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers. We spreken af om in het volgende MT stil te staan bij wat zij verstaan onder "excellente teams": wat zie je gebeuren in excellente teams, wat doen de pedagogisch medewerkers, hoe lopen ouders en kinderen rond,
wat hoor je pedagogisch medewerkers tegen elkaar, ouders en kinderen zeggen? Hoe wordt er (samen)gewerkt?

Een handige manier om ieders ideeën inzichtelijk te krijgen is de "critial incidents methode". De MTleden krijgen een stapel
post-its en mogen op ieder velletje één kenmerk opschrijven dat naar haar idee te maken heeft met een excellent team. De vraag is om zoveel mogelijk kenmerken te bedenken.

Er wordt in 10 minuten hard gewerkt.............

Om de beurt leest een MT-lid een kenmerk voor. De andere MTleden kijken of zij iets hebben opgeschreven dat samenhangt met het voorgelezen kernmerk. Die plakken we bij elkaar op de muur. En we zoeken naar een pakkend woord dat de lading dekt van de post-its die bij elkaar horen. We komen zo op: deskundigheid – pedagogisch handelen – betrokkenheid bij de
organisatie – ruimtegebruik – omgang met elkaar – zelfstandigheid – Organisatiebelang boven eigenbelang - ruimte.

De onderliggende post-its zijn de gedragskenmerken die bij de overkoepelende termen horen. Voorbeelden zijn:
  • PM-er kan beleid uitleggen aan ouders
  • Er wordt door alle medewerkers gedacht in mogelijkheden
  • Collega's bespreken onderling het pedagogisch handelen in de groep
  • Iedereen is betrokken bij de organisatie en denkt door over consequenties van het eigen handelen. Iedereen denkt ook aan het organisatiebelang.
  • Als een kind huilt zit er een PM-er bij die ook de emotie benoemt
  • Groep is goed in hoekjes ingericht. In elk hoekje is speelgoed klaargezet.

Nu hebben we een meer concrete richting waarin BenBelle zich wil ontwikkelen. De volgende stap wordt: het informeren en betrekken we de pedagogisch medewerkers, en later ook de ouders, bij deze ontwikkelingsrichting. Hoe verleiden we hen om mee te gaan?

Het MT kiest 2 teams waarmee we een experiment gaan uitvoeren: hoe ontwikkelen zij zich al werkend en lerend in de richting van excellente teams? In deze teams zien de locatiemanagers al voorbeelden van gedrag dat past binnen de gekozen ontwikkelingsrichting. Dat zijn mooie aanknopingspunten om mee te beginnen. We willen wel dat het experiment gaat lukken, waardoor ook de andere teams straks verleid kunnen worden.

Het experiment gaan we samen met deze 2 teams ontwerpen. De locatiemanagers plannen voor elk team een eigen bijeenkomst waarin we stil willen staan bij de wens van de organisatie om met excellente teams te werken. Daarna willen we de pedagogisch medewerkers vragen om samen in gesprek te gaan over hun "innerlijke vuurtje": waarom heb jij gekozen voor dit vak, wat wil en kun jij betekenen voor de kinderen en ouders van BenBelle? Waarin blinken jij en je collega's uit? Wat zou je nog meer willen en kunnen doen om professionele kinderopvang te bieden?

Samen met hen willen we vervolgens een kenmerk van het excellente team uitkiezen waaraan zij de komende maand gaan werken. Dat wordt een volgend weblog.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog