BPV

Social media als begeleidingsinstrument tijdens stages

Op de inspiratiemiddag ter afsluiting van het project De werkbegeleider als cultuurdrager binnen Siza heb ik een workshop verzorgd over het gebruik van social media. Doel was om de werkbegeleiders te stimuleren om waar het kan social media in te zetten ter versterking van het leerrendement van stagiaires. Denk bijvoorbeeld aan gebruik van Twitter, apps op de smartphone, online platforms.
 

Project “Leerafdelingen in de zorg” (2006 - 2007)

RAAT (Regionale Aanpak Aansluitende Trajecten) wil organisaties in Rotterdam ondersteunen bij het opzetten van vier leerafdelingen. Het gaat om 1 leerafdeling in een algemeen ziekenhuis, 1 leerafdeling in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en 2 leerafdelingen in 2 organisaties voor verpleging en verzorging die in samenwerking met 3 ROC’s en 1 HBO worden opgezet.

Kwaliteitsimpuls in de Kinderopvang (2007 - 2008)

In opdracht van de MOgroep ben ik projectuitvoerder van het onderdeel afstemming werkveld – beroepsonderwijs. Doel van dit deelproject is het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen die toeleiden naar de kinderopvang. Ik doe dit door de regionale afstemming tussen organisaties voor kinderopvang en onderwijsinstellingen een impuls te geven.

Leren binnen Zorgcentra De Betuwe (2012-2013)

Zorgcentra De Betuwe wil een kwaliteitsimpuls geven aan de langdurige zorg. De daarvoor extra ontvangen intensiveringsmiddelen worden ingezet voor personeel en scholing. Ik ben gevraagd om de opleidingsadviseur te ondersteunen bij de uitvoering van een ambitieus plan van aanpak 2012-2013.

Ontwikkelen Leerhuis binnen Marente (2012-2015)

Voor Marente, een organisatie voor ouderenzorg in Noord-Holland, ontwikkel ik samen met de opleidingsadviseur een leerhuis. Dit leerhuis geeft uitvoering aan:
* leerlijnen die gericht zijn op het werken in basisteams rond een bepaalde doelgroep: clienten  met dementie, jonge clienten met dementie, clienten die komen voor revalidatie, clienten met een psychogeriatrische zorgvraag. De leerlijn is aanvullend op de beroepsdiploma's die medewerkers al behaald hebben en is verdiepend voor het werken met een doelgroep.

#digistage

Hoe verbind ik 2 elementen uit mijn werk waar ik warm voor loop: het leren van een beroep en het gebruik van social media als leerondersteuner? In deze blog doe ik een eerste aanzet om een verzameling aan te leggen van (social) media die studenten, docenten en werkbegeleiders kunnen inzetten om het leerrendement in een stage te vergroten. Het gebruik van digitale media door (jonge) studenten in hun vrije tijd is niet meer weg te denken, laten we deze media dan ook gebruiken tijdens stages.

Abonneren op RSS - BPV

Weblog