Kwaliteitsimpuls in de Kinderopvang (2007 - 2008)

In opdracht van de MOgroep ben ik projectuitvoerder van het onderdeel afstemming werkveld – beroepsonderwijs. Doel van dit deelproject is het verhogen van de kwaliteit van de opleidingen die toeleiden naar de kinderopvang. Ik doe dit door de regionale afstemming tussen organisaties voor kinderopvang en onderwijsinstellingen een impuls te geven.

Mijn activiteiten bestaan uit het enthousiasmeren van organisaties voor kinderopvang om regionaal samen te werken op het gebied van opleiden, hen te informeren over alle mogelijkheden die er zijn en hen te ondersteunen om de samenwerking onderling èn met het onderwijs vorm te geven.

Meer informatie over dit project

Weblog