Weblog

70-20-10


De laatste tijd krijg ik veel vragen van opleiders uit de zorgsector over het toepassen van het 70-20-10 model (Charles Jennings) in hun organisatie. Voor wie het niet kent, 70-20-10 drukt de ratio tussen de verschillende manieren van leren uit:

Blogkermis sociaal leren

Joitske Hulsebosch heeft mij uitgedaagd mee te doen aan een blogkermis over sociaal leren. Een breed begrip waar ik steeds meer grip op krijg en waar ik graag over wil delen. Inspiratie voor dit blog komt van een blog van Helen Blunden: ‘... lees verder

Leren van halve gedachten
 
Al jarenlang inspireert Harold Jarche mij met zijn seek – sense – share model. Kort gezegd komt het hierop neer dat het werk steeds complexer is geworden dat je niet meer in je... lees verder

Learning Technologies 2016

Op 3 en 4 februari 2016 bezocht ik, samen met een Nederlandse delegatie, de Learning Technologies 2016. Voor mij de eerste keer en ik werd overweldigd door wat ik zag, hoorde en besprak met collega's. Het inspireerde... lees verder

​Laat het schuren!


Er is een belangrijke ontwikkeling gaande: vanuit het Zorgpact ontstaan samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en (zorg)organisaties. Mooie initiatieven, maar hoe zorgen we ervoor dat daarmee de aansluiting tussen beroepsonderwijs en werkveld verbetert? Dat de samenwerking leidt tot... lees verder

Nieuwe curricula, nieuwe kansen?!


Herkent u dat? De stagiaires komen met praktijkopdrachten naar hun stage onder vermelding van: “deze opdrachten moet ik voor school doen en hier laten aftekenen’.  Opdrachten die zij vaak naast hun werk op het stageadres uitvoeren en die vaak geen deel uitmaken van hun dagelijkse werkproces... lees verder

Wat kunnen ROC’s leren van de kinderopvang?!In RotterdamRijnmond hebben we het afgelopen schooljaar geëxperimenteerd met een andere vorm van stagebegeleiden: een ervaren praktijkopleider uit een... lees verder

Mijn eerste schreden op het WOLpad

 
Degenen die mij ook via Twitter volgen weten dat ik sinds mei 2015 actief ben ik een WOLcircle. WOL staat voor Working Out Loud (John Stepper). Working out loud staat voor het zichtbaar maken van je werk op zo’n manier dat je er mogelijk ook anderen mee helpt. Als je op een meer open en... lees verder

Hier sta ik, ….., en ik ben opleidingscoach! Hoe je van een selectieproces een leerproces maakt….

Binnen Marente is de functie van praktijkopleider opgeheven en daar komt de functie van opleidingscoach voor in de plaats. Een nieuwe functie die als doel heeft het (team)leren op de werkplek te bevorderen; leerlingen en zittende medewerkers.  Uitgangspunt is:... lees verder

Het einde van de praktijkopleider?

In een aantal organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg werk ik mee aan de opzet van een andere manier van leren en opleiden. Gebaseerd op leerprincipes als:

  • Leren op en tijdens het werk
  • Nauwe verbinding tussen werk en theorie
  • Leren met het hele team... lees verder

Pagina's

Abonneren op Weblog