curriculumontwikkeling

​Laat het schuren!


Er is een belangrijke ontwikkeling gaande: vanuit het Zorgpact ontstaan samenwerkingsverbanden tussen beroepsonderwijs en (zorg)organisaties. Mooie initiatieven, maar hoe zorgen we ervoor dat daarmee de aansluiting tussen beroepsonderwijs en werkveld verbetert? Dat de samenwerking leidt tot een gezamenlijk ontwerp van een onderwijsmodel waarin een student de beroepscompetenties leert die passen bij het beroep in deze tijd.

Innovatie van MBO onderwijs Economie en Ondernemen (2015-1026)

Als onderaannemer voor Kessels&Smit werk ik mee aan een onderwijsproject binnen ROC Albeda, Economie en Ondernemen. Onze opdracht is: ontwikkel en faciliteer het proces om te komen tot een onderwijscurriculum voor 33 opleidingen in dit domein, vanuit een innovatieve visie op leren en gericht op het sterk veranderende werkveld. De innovatieve visie gaat uit van hybride leren en ondernemerschap, inzet van 21e eeuwse vaardigheden en slimme inzet van ICT. 
Mijn rol bestaat uit het meedenken in de projectgroep en het faciliteren van de ontwerpgroep voor alle opleidingen voor niveau 2. 

Nieuwe curricula, nieuwe kansen?!


Herkent u dat? De stagiaires komen met praktijkopdrachten naar hun stage onder vermelding van: “deze opdrachten moet ik voor school doen en hier laten aftekenen’.  Opdrachten die zij vaak naast hun werk op het stageadres uitvoeren en die vaak geen deel uitmaken van hun dagelijkse werkproces. Of een stagiaire die aangeeft bepaalde theorie echt niet gehad te hebben en dan blijkt dat dit al een jaar geleden aan de orde is geweest.
Abonneren op RSS - curriculumontwikkeling

Weblog