Nieuwe curricula, nieuwe kansen?!


Herkent u dat? De stagiaires komen met praktijkopdrachten naar hun stage onder vermelding van: “deze opdrachten moet ik voor school doen en hier laten aftekenen’.  Opdrachten die zij vaak naast hun werk op het stageadres uitvoeren en die vaak geen deel uitmaken van hun dagelijkse werkproces. Of een stagiaire die aangeeft bepaalde theorie echt niet gehad te hebben en dan blijkt dat dit al een jaar geleden aan de orde is geweest.
Het is de tijd waarin beroepsopleidingen, MBO en HBO, hard werken aan de ontwikkelingen van nieuwe curricula.  Maatschappelijke ontwikkelingen en de daarop anticiperende beroepsprofielen vragen om anders geordende beroepsopleidingen. Tijd om de beroepspraktijk nu een echt centraal te stellen en daar de opleiding om heen te weven, of niet?
Curriculumontwikkelaars  stellen de MBO-kwalificatiedossiers / het HBO-opleidingsprofiel gelijk aan de werkprocessen in de beroepspraktijk. Het werkveld was toch betrokken bij het opstellen van deze dossiers? In de praktijk zie ik dat deze onderwijsordening de aloude scheiding tussen school en praktijk handhaaft.  Wat is het een mooie gelegenheid om bij de uitwerking van nieuwe curricula als beroepsonderwijs en werkveld samen te werken aan de integratie van opleiden en werken! Vanaf dag 1 in de opleiding uitgaan van de dagelijkse werkprocessen op de werkplek en daaromheen opdrachten ontwerpen en benodigde kennis en vaardigheden aanreiken.  Dat vraagt om een fundamentele wijziging in het ontwerp: samen met het werkveld onderzoeken op welke manier en waar 1e jaars bijvoorbeeld kunnen kennismaken met aspecten van het werk en het beroep. Misschien geen aparte stageblokken meer inplannen, maar met de praktijk onderzoeken wat voor studenten een logische opbouw is om in de praktijk op onderzoek uit te gaan en het vak te leren. Werkervaring op doen, maar ook in de praktijk zaken uitzoeken, praten met cliënten en professionals, meelopen en vanuit reflectie op die ervaringen theorie aanreiken en vaardigheden inoefenen. Gelinkt aan hun ervaringen en aan de dagelijkse praktijk die op dat moment  centraal staat.

<Dit blog is verschenen als column in het tijdschrijft Onderwijs en Gezondheidszorg, september 2015, jaargang 40, nummer 5, pagina 6>

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog