Beroepsontwikkeling

BKK werkconferentie Verder met het vak (2012)

Voor opdrachtgever BKK organiseer ik de werkconferentie "Verder met het vak".  Om de deelnemers vast in de stemming te brengen hebben we een aantal sneak previews laten maken. Dit waren interviews met een aantal spraakmakende mensen uit de wetenschap en kinderopvang met een duidelijke visie op professionalisering van de pedagogisch medewerker.

Leerdoereflecteerinspireerbijeenkomst voor Werkbegeleiders Siza (2011)

Ter afsluiting van het project "Werkbegeleider als cultuurdrager" binnen Siza heb ik met het opleidingsteam een Leerdoereflecteerinspireerbijeenkomst georganiseerd. Deze inspiratiedag kreeg als titel mee: Focus op vakmanschap. Doelgroep waren alle werkbegeleiders binnen Siza en het doel was om hen te inspireren in hun rol als werkbegeleider.

Naar Herkenbare Competenties (2005 - 2006)

Naar Herkenbare Competenties (2005-2006) en Samen werken aan leren (vervolg OVDB en VGN in 2006-2007)  

Voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heb ik als lid van het projectteam de regio’s Utrecht, Zuid-Holland en Drechtsteden, Zeeland en de Flevopolder gefaciliteerd in het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden op strategisch niveau.

Actieplan professionalisering jeugdzorg (2008 - 2009)

In opdracht van de MBO Raad ben ik projectleider van het deelproject 4: Opleidingen, spoor 2 Versterken opleidingscontinuüm.

Voor deze opdracht werk ik aan een brochure die beschrijft hoe een aantal ROC’s de opleiding Pedagogisch Werker-4 Jeugdzorg vorm en inhoud geven. Het gaat in deze beschrijving er ook om hoe de aansluiting met de jeugdzorg plaatsvindt en hoe de doorstroom naar het HBO vorm en inhoud kan krijgen. De beschreven voorbeelden zijn bedoeld als voorbeeld en inspiratie voor het hele MBO veld.

 

Naar 1 integrale leerlijn Klantgerichte zorg (2009 - 2010)

Het project Competent op weg naar de toekomst in Flevoland (zie hieronder) is per september 2009 opgegaan in een breder samenwerkingsverband: naar 1 integrale leerlijn klantgerichte zorg. De gehandicaptenzorg, jeugdzorg, ouderenzorg, thuiszorg en de ziekenhuizen werken samen met het VMBO, MBO en HBO in de regio om klantgerichte zorg te integreren in de opleidingen, te werken aan een juiste beroepshouding en beeldvorming. De binnen Competent op weg ontwikkelde producten zijn hiervoor één van de belangrijke bouwstenen.

Provinciaal leer- en-doe-netwerk kleinschalig wonen voor mensen met dementie (2009 - 2012)

In opdracht van de Provincie Utrecht ontwikkelde ik in 2009 een projectplan dat ik uitvoer als projectleider. Dit project heeft als doel de competenties van medewerkers binnen kleinschalig wonen voor mensen met dementie te vergroten. Het gaat om zittende medewerkers die de overstap maken vanuit grootschalige zorg en om toekomstige medewerkers, de huidige studenten zorg en welzijn van ROC’s.
Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders met kleinschalig woonvoorzieningen voor mensen met dementie.
 

Beroepsprofiel Indicatiesteller AWBZ en Wvg (2002 - 2003)

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde ik, samen met Karin van der Burgt, het beroepsprofiel voor de indicatiesteller AWBZ en Wvg. Bij het ontwerpen van dit beroepsprofiel hebben wij indicatiestellers vanuit diverse RIO's, LCIG's en Wvg betrokken.

Het beroepsprofiel is gelegitimeerd door de betrokken sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) en ook de landelijke beroepsvereniging voor indicatiestellers (LBI) toonde zich tevreden met de inhoud.

Vraaggestuurde professionaliteit (2003 - 2004)

In opdracht van MEE Nederland (de voormalige koepel van SPD-en) ontwikkelde ik een toolkit "Verander MEE" waarmee managers van de MEE organisaties de verandering van SPD naar MEE kunnen inzetten en vormgeven. De toolkit bevat oefeningen en instrumenten om vooral aandacht te schenken aan de proceskant van de verandering, het vormgeven van de dialoog met de medewerkers.

Om de managers te ondersteunen in het werken met de toolkit ontwikkelde ik een train-de-trainer traject van drie dagen waarin zij:

Branchestandaarden jeugdzorg en welzijn FCB (2012-2013)

Dit project is een vervolg op het EVC project voor FCB waarin we branchestandaarden ontwikkelden als maat voor EVC trajecten die de mate van vakvolwassenheid aangeven. De standaarden en EVC-procedures zijn getest in pilots en nu staan we voor de opgave om te zorgen voor:
  • branche erkende branchecertificaten
  • erkenning van de branchestandaarden door het kenniscentrum EVC
  • erkenning van de EVC-procedures voor deze standaarden

Branchestandaarden jeugdzorg en welzijn FCB (2012-2013)

Dit project is een vervolg op het EVC project voor FCB waarin we branchestandaarden ontwikkelden als maat voor EVC trajecten die de mate van vakvolwassenheid aangeven. De standaarden en EVC-procedures zijn getest in pilots en nu staan we voor de opgave om te zorgen voor:
  • branche erkende branchecertificaten
  • erkenning van de branchestandaarden door het kenniscentrum EVC
  • erkenning van de EVC-procedures voor deze standaarden

Pagina's

Abonneren op RSS - Beroepsontwikkeling

Weblog