Project “Leerafdelingen in de zorg” (2006 - 2007)

RAAT (Regionale Aanpak Aansluitende Trajecten) wil organisaties in Rotterdam ondersteunen bij het opzetten van vier leerafdelingen. Het gaat om 1 leerafdeling in een algemeen ziekenhuis, 1 leerafdeling in een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en 2 leerafdelingen in 2 organisaties voor verpleging en verzorging die in samenwerking met 3 ROC’s en 1 HBO worden opgezet.

Ik heb hiervoor een plan van aanpak geschreven. Dit plan gaat uit van samen werken en leren. Daarvoor organiseer ik met de projectleider van de Hogeschool Rotterdam maandelijkse bijeenkomsten waarin de leden van de vier projectteams kennis en ervaringen uitwisselen, gevoed worden met nieuwe expertise en waarin zij hun vragen kunnen voorleggen. Daarna kan elk projectteam zelf weer aan de slag.

Trefwoorden: 

Weblog