Anderstaligen met een visuele beperking (2005)

Voor Visio * Loo Erf inventariseerde ik welke mogelijkheden er waren of ontwikkeld moesten worden om de maatschappelijke integratie van anderstaligen met een visuele beperking te vergemakkelijken. De inventarisatie heeft geleid tot het volgende projectvoorstel:

  • Materiaal ontwikkelen voor taalonderwijs, maatschappelijke participatie en arbeidstoeleiding voor de doelgroep. Het gaat dan zowel om leren op een Visio locatie als om het leren in een praktijksituatie.
  • Relaties zoeken en vormgeven met andere organisaties om zo de integratiemogelijkheden van de doelgroep te verankeren in structurele samenwerkingsverbanden.
Trefwoorden: 

Weblog