Menslievendezorg

Provinciaal leer- en-doe-netwerk kleinschalig wonen voor mensen met dementie (2009 - 2012)

In opdracht van de Provincie Utrecht ontwikkelde ik in 2009 een projectplan dat ik uitvoer als projectleider. Dit project heeft als doel de competenties van medewerkers binnen kleinschalig wonen voor mensen met dementie te vergroten. Het gaat om zittende medewerkers die de overstap maken vanuit grootschalige zorg en om toekomstige medewerkers, de huidige studenten zorg en welzijn van ROC’s.
Het netwerk bestaat uit vertegenwoordigers van zorgaanbieders met kleinschalig woonvoorzieningen voor mensen met dementie.
 

Anderstaligen met een visuele beperking (2005)

Voor Visio * Loo Erf inventariseerde ik welke mogelijkheden er waren of ontwikkeld moesten worden om de maatschappelijke integratie van anderstaligen met een visuele beperking te vergemakkelijken. De inventarisatie heeft geleid tot het volgende projectvoorstel:

Menslievende zorg: je hebt 't of je hebt 't niet?

Door een boeiende lezing van Maaike Hermsen kwam ik het onderzoeksrapport van haar en Petri Embregts op het spoort: Je hebt’t of je hebt ‘t niet? Menslievende professionalisering van toekomstige beroepskrachten van ROC en HBO (lectoraat HAN, maart 2011). Centraal staat de vraag: “Is het mogelijk een menslievende houding aan te leren of is het een kwestie van karakter waarbij geldt: ‘ je hebt ‘t of je hebt ‘t niet.”
De uitkomst is 12 aspecten van trainingsprogramma’s die van belang zijn voor het ontwikkelen van een menslievende houding.
 
Abonneren op RSS - Menslievendezorg

Weblog