Leren binnen Zorgcentra De Betuwe (2012-2013)

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).

Zorgcentra De Betuwe wil een kwaliteitsimpuls geven aan de langdurige zorg. De daarvoor extra ontvangen intensiveringsmiddelen worden ingezet voor personeel en scholing. Ik ben gevraagd om de opleidingsadviseur te ondersteunen bij de uitvoering van een ambitieus plan van aanpak 2012-2013.

Mijn activiteiten bestaan uit:
 • ontwikkelen en helpen uitvoeren van een plan om leren en ontwikkelen in te zetten bij het realiseren van de strategische doelen en visie van de organisatie, inclusief BPV-plan
 • ondersteunen van de werkgroep aandachtsvelders bij het ontwikkelen van een plan om te komen tot een groep verpleegkundigen met een eigen aandachtsveld. Deze aandachtsvelders gaan praktijkonderzoek doen en op basis van hun inzichten worden aanbevelingen gedaan om de kwaliteit van werken rond het aandachtsveld te vergroten. Onderdeel van mijn ondersteuning is ook hoe deze aandachtsvelders hun eigen vakinhoudelijke- en didactische kennis en vaardigheden ontwikkelen en hoe zij onderling kennis delen. Hier is al meer te lezen over deze werkwijze, die nieuw is binnen Zorgcentra De Betuwe.
 • opzetten van een plan om vrijwilligers te scholen op een manier die leuk is en die geen groot beslag op hun tijd legt. Mogelijk dat we daarin gaan samenwerken met een VMBO om zo meer jongeren te stimuleren in de ouderenzorg te werken / vrijwilligerswerk te doen
 • organiseren van evaluatieve bijeenkomsten waarin we medewerkers per locatie uitnodigen om op twee momenten in het jaar in gesprek te gaan met het management. In een open setting (Worldcafe) bespreken zij vragen als: wat merk je van de ingezette acties, wat kunnen we nog beter doen, wat heb jij nodig om nog beter te worden in je werk?
Trefwoorden: 

Weblog