Innovatie van MBO onderwijs Economie en Ondernemen (2015-1026)

Als onderaannemer voor Kessels&Smit werk ik mee aan een onderwijsproject binnen ROC Albeda, Economie en Ondernemen. Onze opdracht is: ontwikkel en faciliteer het proces om te komen tot een onderwijscurriculum voor 33 opleidingen in dit domein, vanuit een innovatieve visie op leren en gericht op het sterk veranderende werkveld. De innovatieve visie gaat uit van hybride leren en ondernemerschap, inzet van 21e eeuwse vaardigheden en slimme inzet van ICT. 
Mijn rol bestaat uit het meedenken in de projectgroep en het faciliteren van de ontwerpgroep voor alle opleidingen voor niveau 2. 

Weblog