Blogkermis: Hoe deel jij je kennis?


In deze blogkermis bloggen we vanuit de Losmakers over het online delen van kennis en ervaringen. Een thema waar ik al wat langer mee bezig ben en ook al over geblogd heb. Over leren van halve gedachten en zelfgeorganiseerd leren als professional bijvoorbeeld. In deze blogs gaat het over mijn individuele leren, reflecteren en dat online delen. Ik merk de laatste maanden dat ik steeds minder tijd maak voor dit online delen van mijn leerervaringen. Het in de lucht gooien van mijn reflecties levert altijd wel een like of een leuke reactie op, maar het helpt me niet bij het uitdiepen van waar ik mee bezig ben. Wat helpt me wel?
In mijn werk ga ik altijd op zoek naar de urgente vragen van mijn opdrachtgevers. Urgentie zet de zaak op scherp en geeft noodzakelijke beweging. Dat geldt ook voor mijn leren en reflecteren, ik zoek dat ook op voor mij urgente thema’s. Wat ik steeds meer doe is samenwerking en netwerken zoeken bij opdrachten. Samenwerking met collega professionals waarvan ik vind dat ze een aanpak, expertise hebben die aanvullend is op die van mij. Liefst meer dan één. Zo ontstaan er netwerkjes rond klussen waarin we online kennis en ervaringen delen rond een gedeelde vraag/thema. En dat werkt!
Een actueel voorbeeld: samen met 5 andere professionals werken ik aan online en blended leerprogramma’s voor 1 opdrachtgever. In groepjes van 2 hebben we eigen klussen, maar in de tools, het omgaan met de opdrachtgever hebben we vergelijkbare vragen. Die delen we met elkaar in Slack, daar ontstaat letterlijk een intervisievorm waar we op basis van casuïstiek met elkaar de verdieping zoeken en vinden. Soms deel ik in deze intervisie opgedane inzichten via twitter, maar dan is dat de 2e lijn geworden.
Dit blog helpt mij om te zien dat om opbrengst te halen uit online kennis te delen een aantal zaken voor mij van belang zijn:
  • Ik ben bezig met een voor mij urgente vraag / thema
  • Ik sluit aan bij een netwerk dat hier ook mee bezig is of ga zelf actief aan de slag om rond mijn vraag een netwerk te vormen van collega’s die met dezelfde vragen/thema’s actief bezig zijn
  • In het netwerk is energie en ruimte om actief met ieders vraag mee te denken
  • Opbrengsten kan ik delen via mijn blogs / twitter / …..
 
Misschien dat dit ook een antwoord kan zijn op de vraag: hoe kunnen we professionals verleiden om online kennis te delen en samen te werken? Zeker als zij in organisaties werken met een hoge productienorm en weinig tijd voor andere zaken hebben. Dan kunnen wij het als opleiders wel belangrijk vinden dat zij kennis delen, vanuit de meerwaarde die we zelf ervaren, maar het werkt voor anderen waarschijnlijk ook pas als zij een eigen urgente vraag hebben die zij niet zelf of in hun directe omgeving kunnen oplossen. Focussen, het vinden of creëren van netwerken en het participeren in netwerken gaat dan vooraf aan online kennisdelen. Voor mij werkt dat wel zo. Ik ben benieuwd hoe dat voor anderen is! Leuk als je reageert.
 
 

Reacties

Mooi blog. Herken dat het kennis halen en delen begint bij de urgente vraag of thema. Waarschijnlijk is de vraag naar een interactief platform niet de insteek, maar de vraag waar haal en deel ik mijn kennis als professional. Dat faciliteren door de organisatie vraagt omdenken.

Mooie bijdrage!Veel vragen om over na te denken.
Werkt het alleen bij urgentie vraag ik me af ... Ook niet bij ambitie? Of is dat mijn idealistische inslag? ;)

Dag Joke, ik heb net het boekje 'uitrollen is het nieuwe doorpakken' uit over jargon. Urgente vraag heeft ook het gevaar in zich dat je niet meer weet waar het over gaat. Vandaar dat ik nieuwsgierig ben naar wat jij er mee bedoelt. Hoe bepaal je dan een urgente vraag? Is dat vanuit iets wat mislukt, vanuit een maatschappelijk probleem of vanuit iets waar je boos over bent? Wat ik zelf merk is dat ik ook veel vragen en nieuwe ideeën juist meekrijg uit online communities. Die komen dan niet vanuit mijzelf en mijn eigen praktijk maar juist doordat anderen ergens mee bezig zijn. Zo was ik ooit geinteresseerd in 'social proof' omdat binnen CPsquare deze term werd geopperd.

Hi Joke, dank voor het delen van jouw inzichten. En Joitske, bedankt voor je mooie aanvulling over de vraag: urgentie, wat is dat voor jou?

Voor mij is urgentie hetgeen wat op dit moment mij bezighoudt. Of dat nu iets is waar ik in mijn werk iets mee moet of dat het gaat om iets wat ik graag wil leren. Het moet in ieder geval iets zijn wat voor mij op dit moment relevant is.'Urgentie' is voor mij dus iets dat verbonden is aan 'tijd'. Wat ik in het hier en nu belangrijk of relevant vind, kan op een later moment anders zijn.

Als het gaat om kennisdelen met anderen dan is voor mij nog een ander element belangrijk: contact! Ik heb gemerkt dat ik het heel belangrijk vind om te weten met wie ik online communiceer. Zoals jij, Joke ook schrijft zoek je mensen uit jouw omgeving om mee samen te werken, waarvan je weet wie het zijn en welke expertise zij hebben. Dus om antwoord te geven op jouw vraag: hoe kunnen we professionals verleiden om online kennis te delen en samen te werken? Dan zou ik daaraan willen toevoegen dat het (leren) kennen van je collega's altijd nog een voorwaarden is voor een succesvolle samenwerking en/of kennisdelen. En of dat nou online of offline gebeurt, dat is in dit geval om het even. Dus waar ik voor zou willen pleiten is om meer te investeren in het leren kennen van collega's, mensen in je omgeving of mensen uit je netwerken. Want dat draagt in mijn ogen bij of een samenwerking/ kennisdelen succesvol is of niet!

Joke, dank voor je blog en voor de verschillende reacties.
Mooi hoe jij verwoord wat er 'nodig' lijkt te zijn voor professionals om online kennis te delen: "Focussen, het vinden of creëren van netwerken en het participeren in netwerken gaat dan vooraf aan online kennisdelen."
Plonie sluit haar reactie af met een pleidooi voor het leren kennen van je collega's, omgeving of netwerk. Zou het kunnen dat veel professionals nog 'vast' houden aan de oude veilige en vertrouwde manier van kennis delen via face2face ontmoetingen.
Ik denk dat het de moeite waard is om een onderscheid te maken tussen de urgentie van de organisatie, de urgentie van vragen uit de operationele werkelijkheid en de eigen urgentie, idealiter ligt natuurlijk allemaal in elkaars verlengde. Ik denk dat je dit per organisatie, per team of individu moet nagaan, waarbij je in staat moet zijn om door sociaal of politieke wenselijkheid heen te kunnen kijken.
ik vraag me af of alle kennis professionals in een lijn organisatie zicht hebben op de eigen urgente leervraag. Ik denk dat je ruimte pakken om de eigen urgente leervraag te formuleren en dee vraag ook te kunnen koesteren, naast de andere zaken zoals focus, urgentie, omgeving kennen nodig is om te komen tot online kennisdelen.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • E-mail- en internetadressen worden automatisch aanklikbaar.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Weblog