Social media voor dummies (2013)

Als afscheidscadeau aan de groep mensen uit ouderenzorg en ROC met wie ik in het project kleinschalig wonen ben opgetrokken organiseer ik voor hen een workshop: social media voor dummies. Doel is om hen te laten zien wat er aan mogelijkheden zijn om digitaal met elkaar samen te werken, documenten op te slaan, informatie te verspreiden en te bewaren. Deze kennis kunnen ze daarna hopelijk toepassen om het platform zelf te laten voortbestaan. 
Trefwoorden: 

Weblog