Projectleider samenwerking beroepsonderwijs - kinderopvang (2009 - 2013)

Projectleider Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK): project afstemming beroepsonderwijs – werkveld.

Dit project is een voorzetting van het onderstaande project Kwaliteitsimpuls in de Kinderopvang dat door de MOgroep is opgezet in 2009. In opdracht van BKK stimuleer ik dat:
  1. landelijke dekking gerealiseerd wordt van regio’s waarin organisaties voor kinderopvang formele afspraken maken met onderwijsinstellingen in hun regio over het samen werken aan de kwaliteit van de beroepsopleidingen voor de kinderopvang. Er is vanaf begin 2011 sprake van een landelijk dekkend netwerk van 20 regio's.
  2. regio's ervoor zorgen dat de gemaakte afspraken uitgevoerd worden en dat de samenwerking een vast en structureel karakter krijgt.
  3. een aantal regio's ervaring opdoen in het samenwerken met één of meer HBO-organisaties.
 
Activiteiten die ik onderneem zijn:
  • Ondersteunen van adviseurs die regio’s ondersteunen bij het tot stand komen van formele afspraken en / of het  uitwerken daarvan in concrete activiteiten
  • Mede-ontwerpen en vullen van een interactieve webpagina met Forumfunctie voor de adviseurs en voor projectleiders uit de regio’s
  • Organiseren van jaarlijks 4 landelijke bijeenkomsten voor alle regionale projectleiders en actieve vertegenwoordigers uit kinderopvang en ROC's om ervaringen uit te wisselen, nieuwe ideeën te ontwikkelen en eventuele knelpunten te bespreken met landelijke vertegenwoordigers als de Brancheorganisatie Kinderopvang Nederland, ABVAKABO/FNV, BKN, CNV.
  • Opzetten, mede-uitvoeren en analyseren van een jaarlijkse tussentijdse monitoring in alle regio's
  • Ondersteunen van de regio Rotterdam Rijnmond en Amsterdam als projectleider
Meer lezen over dit project?

Weblog