Projectleider regionale samenwerking beroepsonderwijs - kinderopvang (2014-2016)

FCB heeft de ondersteuning van de regionale samenwerkingsverbanden van BKK overgenomen. Ik ben gevraagd om het projectleiderschap te blijven uitvoeren. Dat betekent dat ik vanuit FCB zorgdraag voor 3 centrale bijeenkomsten waarin vertegenwoordigers uit alle regio's uitgenodigd zijn om kennis en ervaringen te delen. In nauwe samenwerking met de Brancheorganisatie Kinderopvang betrekken we de regio's bij het benoemen en ontwikkelen van noodzakelijke keuzedelen op de MBO kwalificatiedossiers pedagogisch werk. Zo zorgen we ervoor dat er een landelijk dekkend geheel komt van keuzedelen die passen bij wat de branche nodig heeft. Zie ook: www.koenmbo.nl

Weblog