Projectleider EVC Jeugdzorg: registratie MBO-ers (2013-2014)

Voor FCB leid ik het project dat MBO-opgeleiden op een HBO-functie in de Jeugdzorg de mogelijkheid biedt om via een EVC-procedure op de branchestandaarden Jeugdzorgwerker te voldoen aan de registratie-eis. 
Mijn rol is het zorgdragen voor de versnelde erkenning van het Kenniscentrum EVC van de branchestandaarden jeugdzorgwerker, de ontwikkeling van valide beoordelingscriteria op de branchestandaarden, het maken van afspraken voor de uitvoering van de EVC-procedure met de EVC-aanbieders, het adviseren van alle landelijk betrokkenen om afstemming te houden tussen dit project en landelijke projecten vanuit Professionalisering Jeugdzorg, de inhoud van de communicatie, het werven van werkveld assesoren en het inhoudelijk ondersteunen van het EVC-loket van FCB.
 
Zie hier voor meer informatie.
Trefwoorden: 

Weblog