Online leertraject ministerie Buitenlandse Zaken (2016)

Als onderaannemer bij Ennuonline faciliteer ik, samen met Sibrenne Wagenaar, een aantal online leertrajecten die we in opdracht van het ministerie van buitenlandse zaken uitvoeren:
  • een 3-weeks online leertraject "Een Koninkrijk - Vier Landen; Europees en Caribisch". Een leertraject voor ambtenaren die in hun werk te maken hebben met internationale betrekkingen. Onze rol was het in kleine brokken online aanbieden van lesmateriaal, vragen en opdrachten, deelnemers uitnodigen om in een forum met elkaar van gedachten te wisselen over de vraagstukken en het organiseren en hosten van 2 webinars.
  • een leergang voor startende beleidsmedewerkers op het ministerie over beleidsontwikkeling. Onze rol is het ontwerpen en vullen van de online leeromgeving, in nauwe samenspraak met inhoudelijk deskundigen. De online omgeving is ter voorbereiding op de f2f bijeenkomsten en ter afronding van de diverse thema's die aan de orde komen.
Voor mij een leerzame ervaring, zowel op het gebied van techniek als de inhoud!

Weblog