Onderzoeker naar de effecten van het project CanMEDS-rollen binnen de praktijk van de ouderenzorg: aansluiting mbo - hbo in het functiehuis (2017)

Op verzoek van UtrechtZorg en Lyvore onderzocht ik, samen met Karin Derksen, of de door hen gemaakte vertaling van de CanMEDS rollen naar het Lyvore functiehuis helpt om:
  • In de teams beter samen te werken ten gunste van de cliënt en diens mantelzorgers. (taakverdeling, inzet functies in de teams, verantwoordelijkheden en positionering)

  • Ontwikkelings- en talentgericht te werken.

  • Multidisciplinair werken in teams goed vorm te geven

We ontwierpen een praktijkgericht actie-onderzoek waarin onderzoek en het realiseren van een gewenste verandering hand in hand gaan.
Het onderzoek heeft geleid tot een overdraagbaar advies met ondersteunende producten aan Lyvore en aan de bij Utrecht Zorg aangesloten zorgorganisaties, over: het inrichten en opbouwen van - en samenwerken in - teams vanuit de CanMEDS rollen met als focus de vragen van de cliënt en zijn eventuele mantelzorgers.
Hier is het werkboek te downloaden.

Hier een artikel over dit project in Onderwijs&Gezondheidszorg.

Het project is ook opgenomen in het actieprogramma van VWS "werken in de zorg" (2018) als voorbeeld bij thema 4.3 Jobcarving en taakherschikking / Anders organiseren (p.41)

Weblog