Naar Herkenbare Competenties (2005 - 2006)

Naar Herkenbare Competenties (2005-2006) en Samen werken aan leren (vervolg OVDB en VGN in 2006-2007)  

Voor de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) heb ik als lid van het projectteam de regio’s Utrecht, Zuid-Holland en Drechtsteden, Zeeland en de Flevopolder gefaciliteerd in het opzetten van regionale samenwerkingsverbanden op strategisch niveau.

Mijn rol was vooral het initiëren en stimuleren van regionale samenwerkingsverbanden, inhoudelijk ondersteunen bij het vertalen van het landelijk beroepsprofiel en de kwalificatieprofielen naar een regionale vraag aan het onderwijs, het overleggen met het onderwijs en ondersteunen bij het gezamenlijk ontwikkelen van een onderwijscurriculum voor de gehandicaptenzorg.

Ook gaf ik intervisie aan vier projectleiders en hun regionale OVDB-consulenten.

Lees ook het artikel dat ik samen met anderen schreef over dit project.

Trefwoorden: 

Weblog