Competent op weg naar de toekomst (2006 - 2009)

Competent op weg naar de toekomst! Regionale afstemming Gehandicapten- en Jeugdzorg (lvg) en beroepsonderwijs (MBO en HBO) in de regio Flevoland.

“Competent op weg naar de toekomst” was één van de regionale samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan met ondersteuning vanuit het landelijk VGN-project Samen Werken aan Leren. Vanuit dit project heb ik de organisaties voor gehandicapten- en jeugdzorg (LVG) in en om de Flevopolder ondersteund bij het formuleren van de opleidingsbehoefte, het formuleren van een programma van eisen voor samenwerking met het beroepsonderwijs, een plan van aanpak en het opzetten van een projectorganisatie samen met het beroepsonderwijs. De projectorganisatie bestond uit organisaties voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en 3 ROC’s.

Na het beëindigen van het landelijk project van de VGN heeft de stuurgroep mij ingehuurd om de begeleiding voort te zetten.

Trefwoorden: 

Weblog