Afstemmen schaatsopleidingen KNSB met ROC's (2008)

Inhoudelijk afstemmen schaatsopleidingen van de KNSB met de opleidingen Sport&bewegen van de ROC’s.

Ik ondersteun de KNSB en de ROC’s met wie zij samenwerkt bij het inhoudelijk afstemmen van hun opleidingen op elkaar. Het doel hiervan is dat leerlingen van een ROC (Sport & Bewegen) en leerlingen van KNSB schaatsopleidingen over en weer vrijstellingen kunnen krijgen voor bepaalde examenonderdelen.

Ik heb een analyse gemaakt van beide opleidingen en de beoordelingscriteria. Dat heeft geleid tot een afstemmingsdocument waarin de KNSB en de ROC’s vaste afspraken hebben gemaakt over het verlenen van vrijstellingen.

De volgende stap is het aan elkaar knopen van de digitale portfolio’s van de KNSB en de ROC’s zodat examinatoren inzicht krijgen in het
bewijsmateriaal van de leerlingen en de leerlingen die èn via de KNSB èn via het ROC een opleiding volgen maar één keer hun portfolio hoeven in te vullen. Dit is in oktober 2008 gerealiseerd.

Weblog