Van schools opleiden naar hybride leren (2014-2015)

Siza, zorg en dienstverlening aan mensen met een handicap, zoekt naar een andere wijze van opleiden voor ervaren, maar ongediplomeerde medewerkers. Dit moet een hybride leeromgevingworden, waarin leer- en werkprocessen zich verbinden. Het doel van Siza daarmee is het leren op en aan het werk te verstevigen. Het leren houdt dan niet op na het behalen van een diploma, maar is een continue onderdeel van het werk en het teamoverleg.
Naast het ontwikkelen van de hybride leeromgeving gaat het bij deze vraag ook over het professionaliseren van werkbegeleiders/(praktijk)opleiders in de context van leren in het werk, het ontwikkelen van andere leer-en werkmiddelen, en het organiseren van rolwisselingen tussen werkbegeleiders en docenten.

Ik werk in dit traject samen met Erica Aalsma. Wij faciliteren een ontwikkelgroep waarin docenten uit ROC RijnIJssel en opleidingsmedewerkers vanuit Siza die de ruggengraat voor dit traject ontwerpt. De ruggengraat is gebaseerd op vijf centrale thema's en de daarin voorkomende professionele dilemma's. 

Weblog