Beroepsprofiel Indicatiesteller AWBZ en Wvg (2002 - 2003)

In opdracht van het ministerie van VWS ontwikkelde ik, samen met Karin van der Burgt, het beroepsprofiel voor de indicatiesteller AWBZ en Wvg. Bij het ontwerpen van dit beroepsprofiel hebben wij indicatiestellers vanuit diverse RIO's, LCIG's en Wvg betrokken.

Het beroepsprofiel is gelegitimeerd door de betrokken sociale partners (werkgevers en werknemersorganisaties) en ook de landelijke beroepsvereniging voor indicatiestellers (LBI) toonde zich tevreden met de inhoud.

Het beroepsprofiel isĀ hier te downloaden

Trefwoorden: 

Weblog