Projectleider branchestandaarden welzijn (2013-2014)

In opdracht van FCB en sociale partners welzijn stuur ik het project "branchestandaarden welzijn" aan. De in 2012 ontwikkelde branchestandaarden Sociaal-cultureel werker zijn vanuit dit project aangepast aan de 10 competenties maatschappelijke ondersteuning en heten nu: branchestandaarden Sociaal werker, groepen en samenleving. Doel van de branchestandaarden is om professionals die werken in het sociale domein te ondersteunen in hun beroepsontwikkeling. De branchestandaarden helpen inzichtelijk te maken welke competenties een professional al ontwikkeld heeft, en in welk stadium (gevorderd, bekwaam, vakvolwassen) en welke competenties verder ontwikkeld kunnen worden. 
Op dit moment werken we aan een quick scan voor de professionals zodat zij hun werkervaring kunnen scoren op de branchestandaarden.
Trefwoorden: 

Weblog