Voorkomen van arbeidsrisico's binnen de ziekenhuizen (2004)

In opdracht van Karin van der Burgt schreef ik een brochure over het voorkomen van arbeidsrisico’s binnen de ziekenhuizen. Deze brochure werd geschreven in opdracht van het Sectorfonds Zorg, sociale partners ARBO-convenant ziekenhuizen.

Doel van de brochure is om in de opleiding tot verpleegkundige aandacht te besteden aan dit onderwerp. De brochure is bedoeld voor betrokkenen bij de opleiding tot verpleegkundige, niveau 4: docenten verpleegkunde niveau 4 en werk- en praktijkbegeleiders in de ziekenhuizen. Zij zijn ook betrokken geweest bij de opzet van de brochure.

Trefwoorden: 

Weblog