Bijdragen aan opleidingsbeleidsplan (2004)

Voor Visio * Loo-Erf omschreef ik, samen met betrokken inhoudsdeskundigen, een aantal interne opleidingen in termen van doelstelling, beoogde resultaten, doelgroep en inhoud.

Doelstelling was dat de managers beter weten welke interne (specialistische) kennis bij Visio aanwezig is en voor welke medewerkers het belangrijk is gebruik te maken van deze kennis.

Trefwoorden: 

Weblog