Team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen (2004)

In opdracht van het Sectorfonds Welzijn, project 'kwaliteit versterken personeelsbeleid' schreef ik de handleiding: Team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen: gestructureerd werken aan leren. In deze handleiding beschrijf ik het proces om tot een TOP en POP te komen. Ik besluit met uitgewerkte voorbeelden van een TOP en POP.

De handleiding maakt deel uit van de koffer 'Geef kleur aan personeelsontwikkeling'.

De handleiding isĀ te downloaden als pdf-bestand.

Trefwoorden: 

Weblog