Opstellen van een gedragscode (2004 - 2005)

In opdracht van MEE Nederland ontwikkelde ik:

  • Een handreiking: het ontwikkelen van een gedragscode.
  • Model gedragscode.

Het doel is de aangesloten MEE organisaties te ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen gedragscode. In de handreiking ligt de nadruk op de procesmatige aanpak: het betrekken van medewerkers en cliënten in de ontwikkeling van de gedragscode.

Dat betekende voor mijn aanpak dat ik medewerkers van diverse MEE-organisaties en cliëntvertegenwoordigers heb betrokken bij de ontwikkeling van de handleiding en het model gedragscode.

De handreiking is op te vragen bij MEE Nederland: www.meenederland.nl

Trefwoorden: 

Weblog