Schrijven van een beleidsplan (2005 - 2008) en plan van aanpak 2005 - 2006 HRM beleid (2004)

Voor Spectrum, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Gelderland schreef ik het beleidsplan en plan van aanpak rond het aandachtspunt: Regionaal Arbeidsmarktbeleid, HRM-beleid. Dit beleidsplan diende ook als onderbouwing van de aanvraag voor EFRO-subsidie bij de Provincie Gelderland.
Trefwoorden: 

Weblog