Bewaken landelijke dossiers opleidingsbeleid MOgroep (2007 - 2009)

Foutmelding

 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementBase::execute($args = [], $options = []) should either be compatible with PDOStatement::execute(?array $params = null): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2244 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::current() should either be compatible with Iterator::current(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::next() should either be compatible with Iterator::next(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::key() should either be compatible with Iterator::key(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::valid() should either be compatible with Iterator::valid(): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: Return type of DatabaseStatementEmpty::rewind() should either be compatible with Iterator::rewind(): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in require_once() (line 2346 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/database/database.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in drupal_random_bytes() (line 2268 of /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/bootstrap.inc).
 • Deprecated function: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2349 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: strlen(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in _filter_url_trim() (regel 1664 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/modules/filter/filter.module).
 • Deprecated function: strpos(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in url_is_external() (regel 2393 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in url_is_external() (regel 2395 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).
 • Deprecated function: ltrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in url() (regel 2311 van /domains/lereninbedrijf.nl/DEFAULT/includes/common.inc).

Samen met Karin van der Burgt bewaakte ik, na het vertrek van de beleidsmedewerkster, de landelijke dossiers opleidingsbeleid voor de MOgroep. Dit is de brancheorganisatie voor de kinderopvang, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening. Dit houdt in dat wij verantwoordelijk zijn voor de voortgang van deze dossiers totdat er interne vervanging is. De dossiers waar ik verantwoordelijk voor was, zijn:

 • Calibris, voortgang en bewaking van de MBO kwalificatiedossiers binnen Sociaal Agogisch Werk en de praktijkopleider
 • HBO opleidingen voor de branches kinderopvang, jeugdzorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening
 • Platform Kwalificatiebeleid Zorg en Welzijn
 • Beleidscommissie onderwijs van de branche-organisatie voor het Midden- en Klein bedrijf (MKB)
 • Ondersteunen van een pilot jeugdzorg in Gelderland waarin met alle provinciaal gefinancierde organisaties voor jeugdzorg, 5 ROC’s en 2 HBO instellingen samenwerking gezocht en liefst ook geformaliseerd wordt. Doel is te komen tot een passend inhoudelijk scholingsaanbod vanuit het MBO en HBO voor de jeugdzorg en te komen tot een kwantitatieve match van vraag en aanbod.
 • In gang zetten van een pilot Jeugdzorg in de provincie Utrecht in samenwerking met Calibris.
Trefwoorden: 

Weblog