Naar een eenduidige, kwalitatief sterke werkwijze van zorgcoördinatoren (2008 - 2009)

Voor Visio heb ik samen met Deanne Radema (KM56)  een centraal aangestuurd leertraject ontwikkeld  voor de zorgcoördinatoren en hun leidinggevenden binnen Visio.  Het traject moest leiden tot:

  • meer eenduidigheid in de werkwijze en aansturing van de zorgcoördinatoren
  • het vergroten van een aantal belangrijke kerncompetenties van de zorgcoördinatoren als zelfwerkzaamheid en zichzelf kunnen positioneren naar diverse partijen waarmee wordt samengewerkt.

Wij hebben als uitgangspunt voor het traject een quick scan ontwikkeld waarin de belangrijkste kerntaken, keuzes en dilemma’s en competentiegebieden van de zorgcoördinatoren zijn omschreven. Door de scorelijst in te vullen zien zorgcoördinatoren waar hun sterke en zwakke kanten liggen. Daarnaast ontwikkelden wij een training voor leidinggevenden over het werken met de quick scan in inhoudelijke werkoverleggen en tijdens individuele gesprekken met hun zorgcoördinatoren. Uitgangspunt was dat de leidinggevenden eenduidig materiaal in handen hebben en vaardigheden ontwikkelen om met de zorgcoördinatoren al werkend te leren en hun competenties te vergroten.

Ook ontwikkelden wij een module voor het centrale Visio scholingsaanbod: onderhandelen voor zorgcoördinatoren.

Trefwoorden: 

Weblog