Handreiking strategisch opleidingsbeleid (2009 - 2010)

In opdracht van het A+O fonds Nederlandse Gemeenten, Kunstconnectie en het Sociaal Fonds Kunstzinnige Vorming (SFKV) heb ik een handreiking strategisch opleidingsbeleid ontwikkeld. Deze handreiking moet grote en kleine organisaties voor kunsteducatie ondersteunen in het maken van strategisch opleidingsbeleid en het vertalen van dit opleidingsbeleid in concrete jaarlijkse opleidingsactiviteiten. Ik werk hiervoor ook nauw samen met de branchevereniging Kunstconnectie. Zo wil ik waarborgen dat het ontwikkelde instrument nauw aansluit bij beleid en instrumenten van Kunstconnectie.

Het instrument is hier te vinden.

In 2010 lever ik een bijdrage aan de door Kunstconnnectie uitgevoerde training in het gebruik van de handreiking. Ik verzorg mede de laatste trainingsdag en ik bezoek 5 deelnemers op locatie. Daar voer ik gesprekken met hen en eventueel een manager over de opzet van hun strategisch opleidingsbeleid.

Trefwoorden: 

Weblog