Projectleider leercultuur (2010-2011)

In opdracht van de MOgroep en FCB ben ik projectleider voor het landelijke MKB project Leercultuur. Dit project is een onderdeel van het landelijk project www.excelleren.nu. In totaal 30 organisaties uit de branches kinderopvang en welzijn & maatschappelijke dienstverlening krijgen 32 uur begeleiding van een HRD adviseur. De begeleiding is erop gericht om op basis van door de organisatie geformuleerde ambities te onderzoeken op welke manier leren en werken een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van de ambities. Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het schrijven en uitvoeren van het projectplan, het terugkoppelen van de voortgang naar MKB Nederland en de brancheorganisaties, faciliteren van bijeenkomsten met de zes HRD-adviseurs en het ontwerpen van een afrondende bijeenkomst.
 
Ik probeer de kennisdeling met de HRD-adviseurs ook op een lerende en stimulerende manier te laten plaatsvinden. Daarvoor heb ik een interactieve website laten ontwikkelen met een forumfunctie en ontmoeten wij elkaar elke 2 maanden.
 
Om voeling te krijgen en te houden met de uitvoering begeleid ik zelf 3 organisaties.
 
 
 
In dit artikel en op mijn weblog is ook meer te lezen over dit project.

Weblog