Leerwerktraject Support (2014-2016)

Esdégé-Reigersdaal heeft mij gevraagd om mee te denken en mee te werken aan een organisatiebreed leertraject waarin we werken en leren vanuit de supportgedachte meer integreren in alle clusters. Dit traject moet leiden tot een erkend MBO-beroepsdiploma voor nu nog ongediplomeerde medewerkers.  Het leertraject is gebaseerd op de supportvisie. Deze supportvisie vertalen we naar een ruggengraat die de basis is voor het leertraject. Elke wervel staat voor een onderdeel van de supportgedachte en wordt gevuld met dagelijkse dilemma's en kritische beroepsituaties waar begeleiders in hun werk mee geconfronteerd worden. We werken in dit traject samen met ROC Friese Poort.

Mijn rol bestaat uit:

  • Sparren met mijn opdrachtgever over uitgangspunten en de te nemen stappen om tot een opleidingstraject te komen in samenwerking met het ROC.

  • Meedenken in het organisatietraject als het gaat om opleidingsoverstijgend en teamgericht te leren en werken vanuit de supportvisie. 

Weblog