Opstarten en ondersteunen leernetwerken "vernieuwing arbeidsmarktzaken" voor de VGN (2019-2020)


De VGN wil haar leden ondersteunen in het zoeken naar nieuwe vormen van arbeidsverhoudingen in de gehandicaptenzorg: "Tijd voor betrokkenheid bij afspraken over het werk". Samen met Sibrenne Wagenaar ondersteun ik de VGN bij het opstarten van leernetwerken die verder gaan dan alleen presenteren van goede voorbeelden. Bouwstenen die wij als uitgangspunt geformuleerd hebben zijn: 
* verbinden op inhoud, gedeelde vragen en passie voor 'werk in beweging'
* leren om vanuit dialoog en nieuwsgierigheid elkaar te bevragen en niet alleen te zenden
* werken vanuit vraagstukken: waar wil je op verder? Waar puzzel je op? Wat wil je graag weten van anderen?
* deelnemers in de 'lead': samen voorbereiden, wij denken mee over de inhoud en faciliteren werkvormen
* doorwerking naar de praktijk: wat uit deze sessie neem je mee, probeer je uit en waar ga je mee experimenteren?

Hier een infographic over het traject
Trefwoorden: 

Weblog