Mede-ontwikkelen van een onderwijsleerbedrijf samen met Lyvore en MBO Amersfoort (2019-2020)


Op verzoek van MBO Amersfoort en Lyvore ondersteun ik hen bij het opzetten van een nieuw onderwijsleerbedrijf binnen 1 locatie van Lyvore, Santvoorde. Met dit onderwijsleerbedrijf willen beide organisaties een vernieuwingsslag slaan: niet alleen studenten heel praktijkgericht opleiden voor het diploma VIG/MZ maar meteen ook de teamleden meenemen in het leren. Daarvoor halen we op de locatie kritsiche werksituaties op die we gaan clusteren op thema's die voor de hele locatie van belang zijn. Denk aan vrijheid versus veiligheid. In de opleiding krijgen de studenten opdrachten mee die in en met het team aangepakt moeten worden. Daarnaast bieden we wekelijkse koffiemomenten aan voor alle medewerkers op de locatie, onder de titel: Heel Santvoorde Leert. In deze koffiemomenten bieden we samen met de teamcoaches leeractiviteiten aan voor zowel de zittende medewerkers als de studenten die passen bij het thema dat die periode aan de orde is, denk aan bejegening, veiligheid etc.
We trainen de werkbegeleiders en docenten in een vorm van begeleiden en opleiden die past bij het praktijkgestuurd leren binnen het onderwijsleerbedrijf.

Weblog