Vormgeven van het leren en opleiden op de werkplek bij de Vijverhof (2019)

Op verzoek van de Vijverhof ondersteun ik de organisatie in het vormgeven van het leren en opleiden op de werkplek. Twee zaken krijgen de meeste aandacht:
  • De aanschaf van een digitaal leerplatform met LMS-functie, met daarin een uitgebreid aanbod aan online modules voor met name de medewerkers uit de zorg;
  • De basis op orde brengen voor wat betreft de bevoegd- en bekwaamheden van medewerkers als het gaat om voorbehouden- en risicovolle handelingen. Waarbij het in elk geval gaat om bekwaam maken van de interne toetsers, het in kaart brengen welke medewerkers voor welke handelingen bevoegd en bekwaam moeten zijn en de registratie daarvan.
Ik zal hiervoor nauw samenwerken met de medewerkers om wie het gaat en hen betrekken in het uitdenken van wat er nodig en mogelijk is. Daarnaast wil ik het werken in de verantwoordelijke driehoek introduceren om effectief te kunnen ontwikkelen en samenwerken.

Weblog