Blenden van zorginhoudelijke trainingen bij Triadevitree (2019)

Op verzoek van een groep opleiders en trainers bij TriadeVitree die zorginhoudelijke f2f-trainingen verzorgen ondersteun ik hen bij het opnieuw positioneren van hun afdeling. Onderdeel daarvan is het blenden van hun trainingen en het zorgen voor meer aanbod dat just-in-time beschikbaar is. In 4 sessies met een tussenliggende periode werken zij aan hun gezamenlijke doelstelling, het organiseren van hun samenwerking en het blenden van een eigen training. We werken daarvoor met het jukebox model van Clibe Shepherd en maken op basis hiervan keuzes voor de training: wat online en offline, wat aan voorbereiding, wat aan inhoud en oefening ter plekke, hoe het bestaande materiaal omzetten in behapbare stukjes etc. Tussendoor werken we samen in een padlet.

Trefwoorden: 

Weblog